I COWI er vi opptatt av å fremme sosial bærekraft og har etablert et systematisk og helhetlig arbeid for å ivareta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og hos våre samarbeidspartnere. COWIs rutine for forankring av arbeidet med åpenhetsloven finner du her og COWIs redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som gjøres etter lovens § 4 ligger tilgjengelig her.

Har du spørsmål knyttet til Åpenhetsloven? Send en epost til firmapost@cowi.com med emnefelt: Åpenhetsloven.