Bærekraftige og gode transportløsninger er viktig for fremtidens storbyer

Statistikk viser at flere og flere flytter inn til byene og etterspørselen for kollektivtransport øker. Hvordan kan samfunnet, på en bærekraftig måte, imøtekomme den økte etterspørselen med gode, innovative og fremtidsrettede transportløsninger?

Det ligger store utfordringer i å finne transportløsninger som både vil ivareta miljøet og innbyggernes krav til mobile og effektive løsninger. Økt transport vil føre til økte utslipp, og det er med det nærmest en nødvendighet å organisere kollektive og gode transportløsninger for å redusere utslippene.

Ved bygging av nye boligfelt og næringsområder i fremtiden bør kollektivtrafikken til området være på plass innen de er ferdig utviklet. Dersom kollektivtransporten blir utviklet i ettertid kan det være vanskeligere for innbyggerne å ta i bruk tilbudet, da de allerede har tilegnet seg reisevaner til og fra området. Et godt knutepunkt er et annet viktig kriteria ettersom kort byttetid verdsettes dobbelt så mye som den totale reisetiden.

For at kollektivsystemet skal være effektivt er det viktig med gode knutepunkter og god takting. Kapasiteten er ofte det som forhindrer at en kan sette inn flere busser eller tog i timen. Arbeidet med å legge til rette for større kapasitet ved å innarbeide et nytt signal- og sikringsanlegg, i tillegg til utvidelse av traseer, blir derfor veldig viktig for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Universell utforming har over lengre tid vært i fokus og er noe det jobbes mye med. For å skape løsninger som oppleves som gode for brukerne, tror jeg det er viktig å implementere U.U ved alle relevante fagområder, og ha fokus på dette ved utarbeidelse av løsninger. I tillegg til et stort fokus på universell utforming, tror jeg en stor del også avhenger av hvilke holdninger mennesker har til temaet. Eksempelvis vil det være helt avgjørende at en bussjåfør er behjelpelig med å få ut ramper og lignende for at en bruker enkelt skal komme seg inn i bussen.

Årets innovasjonsprosjekt bidrar til at jeg kan utvikle meg ytterligere innenfor mitt fagområde. Det å kunne bidra i utviklingen av fremtidens bærekraftige transportløsninger er en mulighet jeg setter stor pris på så tidlig i karrieren. Jeg håper at sommeren vil gi meg mye ny kunnskap, og at jeg i praksis får anvendt kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom studiet.

Anette Nøsted

Navn:

Anette Nøsted

Alder:

23

Bosted:

Oslo

Studie:

Ingeniørfag Bygg – OsloMet

Avdeling hos COWI:

Bane