En jobb for å forbedre samfunnet

I bachelorgraden min var utvikling av bærekraftige byer og bærekraftige løsninger innen transport- og arealplanlegging svært viktig. Jeg håper at kompetansen jeg tar med meg fra OsloMet kan bidra positivt når vi nå tar fatt på årets innovasjonsprosjekt.

Jeg har alltid vært svært interessert i realfag og ingeniørstudiet ble derfor for min egen del en naturlig karrierevei. Jeg liker at man kommer frem til et svar og kan sette to streker under svaret. Som ingeniør finnes det så mange gode karrieremuligheter, samtidig som jobben kan bidra til å forbedre samfunnet, ved for eksempel utbygging av mer miljøvennlig bygg, modernisering av eksisterende kollektivtilbud eller ved å skape attraktive byområder – dette er noe jeg synes er veldig spennende.

Under siste halvår av studiet valgte jeg og min bachelorgruppe å skrive om utbygging av en ny T-banestasjon i Oslo, i samarbeid med COWI. I oppgaven ble det lagt stor vekt på mobilitet: Hvordan kan man lage et godt kollektivknutepunkt med kort avstand mellom buss, trikk og t-bane? Og hvordan en ny T-banestasjon kunne bidratt til at flere bruker kollektive transportmidler. Det at årets innovasjonsprosjekt i COWI Try har såpass mange paralleller – både til studiet og til bacheloroppgaven vår – gjør arbeidet ekstra spennende.

Som sommerstudent i COWI lærer jeg noe nytt hver dag. Det er utrolig spennende å få jobbe med reelle prosjekter og å få et innblikk i jobbhverdagen til COWIs rådgivende ingeniører. Jeg håper at sommerjobben vil lære meg enda mer om jernbane og prosjektering av spor.

Jeg blir veldig motivert og engasjert av å ha så flinke folk rundt meg. Jeg håper også at sommerjobbprogrammet gjør at jeg kan lære mer om hvordan det er å jobbe i team og hva som skal til for å levere et godt prosjekt.

COWI Try er en unik mulighet til å samarbeide med andre studenter med ulik bakgrunn, noe jeg synes er veldig spennende og lærerikt. Sommerjobben vil utvilsom komme godt med når jeg starter på masterstudiene til høsten.

Ida-Helene Johnsen

Navn:

Ida-Helene Johnsen

Alder:

22 år

Bosted:

Oslo

Studie:

Ingeniørfag bygg, med spesialisering innen teknisk planlegging - OsloMet.

Avdeling hos COWI:

Bane