Hvordan bo i by uten bil?

Tidligere var de fleste fornøyd om de hadde et tak over hodet, nå er derimot behovene langt mer varierte og komplekse. Det er vår generasjon som må finne de beste løsningene for fremtidens transportløsninger, boliger og byer. 

For meg var det et naturlig valg å begynne på sivilingeniørstudiet da jeg skulle studere. Det er en retning som gjør at jeg kan bidra til å løse morgendagens utfordringer, og få større innsikt i hvordan verden rundt meg fungerer og er satt sammen. Som bygg- og miljøteknikkstudent ved NTNU har jeg lært masse om ulike konstruksjoner, hvilke hensyn man må ta når man bygger og hvordan vi i større grad kan gjøre byggindustrien mer bærekraftig.

Siden tidenes morgen har mennesket hatt behov for et sted å bo og det vil nok heller ikke endre seg i all overskuelig framtid. De store forandringene ligger i menneskets behov og hvordan de blir møtt.

COWI har denne sommeren gitt oss et omfattende prosjekt som tar utgangspunkt i Sollihøgda plussby. Sammen med min innovasjonsgruppe, og med hjelp fra våre samarbeidspartnere, skal vi se på hvordan det er mulig å leve i denne byen uten å ha behov for egen bil. Vi må finne løsninger som gjør kollektivtrafikk mer attraktivt, tilpasse området slik at innbyggerne kan ta bena fatt og samtidig gjøre det enkelt å komme seg til og fra byen. 

For at mennesker skal ønske å kvitte seg med privatbil må alternativ transport fremstå som den mest effektive løsningen. Sollihøgda plussby må tilby transportmetoder uten for mange forsinkelser slik at brukerne ikke ser på reiseveien som ineffektiv sammenliknet med privatbil. Målet må være at plussbyen blir et sted hvor folk ønsker å bo og leve. Ved å gjøre transport til eksterne mål enkelt, med en god infrastruktur for både kollektivtransport, gående og syklende, så er man allerede langt på vei til å nå dette.

Det er utrolig kult og inspirerende å ha innflytelse på et prosjekt av denne størrelsen, spesielt når det ligger så nærme der jeg vokste opp. Jeg tror fremtiden vil bære preg av denne typen prosjekter og innovasjoner At vi som sommerjobbstudenter får muligheten til å få innsyn i et av verdens første plussby av sitt slag, gir oss uvurderlig kunnskap om fremtidens utfordringer og løsninger. 

Innovasjonsprosjektet er både spennende og utfordrende. Oppgaven gruppen min og jeg skal løse, er på mange områder utenfor mitt fagfelt, noe som gir meg enda mer tverrfaglig læring og nye erfaringer. Antageligvis vil vi snart ta i bruk autonome kjøretøy, og ved bruk av disse kreves også morgendagens løsninger innen byplanlegging. Jeg ser spesielt fram til å lære mer om disse løsningene i kombinasjon med MaaS. 

Sommerprogrammet COWI Try er en unik mulighet for meg til å lære mer om hvordan man jobber som rådgivende ingeniør og hva slags mennesker som jobber i COWI. De har et arbeidsmiljø som inkluderer og tillater deg å vokse, både innen faget og som person.

Ole Kristian Rønning

Navn:

Ole Kristian Rønning

Alder:

22 år

Bosted:

Bærum

Studie:

Bygg- og miljøteknikk med spesialisering innen Konstruksjon - NTNU

Avdeling hos COWI:

Buildings Technology