Kan dataspill hjelpe oss å utvikle bedre byer?

Er det hinsides å tro at et dataspill kan hjelpe oss å utvikle bedre byer? I min gruppe har vi valgt å bruke Cities Skylines for å utvikle konseptforslag for Sollihøgda Plussby.

Det er sjeldent man får muligheten til å utforme en helt ny by fra scratch, dette er en av mange grunner til at Sollihøgda Plussby er en ufattelig spennende case for oss COWI Try-studenter. Avtjerna i Bærum skal fylles med innhold under, over og på bakkenivå. Min gruppe skal finne en plan for hvordan dette kan organiseres og hvordan det potensielt kan se ut.

Tradisjonelt foregår majoriteten av byers varetransport, persontransport og avfallshåndtering på bakkenivå, men det ligger et stort potensial både under og over bakken. Elon Musk med sitt Boring Company er et godt eksempel på en større satsning satsning under bakken. Videre er Amazons Prime Air et godt eksempel på effektiv varelevering over bakken. Vi ser en utvikling der bylandskapet i større grad forbeholdes og designes for mennesker, i det som kalles for en menneskelig skala.

I arbeidet med innovasjonsprosjektet er vi blitt oppfordret til å tenke utenfor boksen, og gjerne komme opp med radikale ideer fremfor tradisjonelle. Vi skal se muligheter fremfor begrensninger, og dagens teknologi skal ikke nødvendigvis være førende for hva en kan få til i Sollihøgda Plussby.

Teamet jeg jobber på har med en litt utradisjonell tilnærming, gjennom bybyggerspillet Cities Skylines. I tillegg til å være et spill, fungerer Cities Skylines som et visualiseringsverktøy, som ifølge utviklerne av spillet brukes av stadig flere byplanleggere. Kort fortalt lar spillet deg bygge, drive og modifisere en by.

Screen shot Cities Skylines (kilde: www.playnation.de)Screen shot Cities Skylines (kilde: www.playnation.de)

Det er flere grunner til at jeg tror Cities Skylines vil gjøre nytte for seg i innovasjonsprosjektet. Først og fremst lar spillet deg bygge i 3D, noe som gir en helt annen realitetsopplevelse enn 2D. I tillegg er det mulig å bygge ut ifra et egendesignet terreng, eller ved å hente inn terrengdata. I vårt tilfelle vil vi legge inn de faktiske terrengdataene for Sollihøgda slik at utformingen blir mest mulig presis. 

Spillet lar deg også bygge opp til fem nivåer over bakken og tre nivåer under bakken. Dette kan fort bli utfallet på Sollihøgda når vi ønsker å bygge automatiserte systemer for avfallshåndtering under jordoverflaten, i tillegg til varelevering, persontransport og andre byfunksjoner.

Videre byr spillet på utallige muligheter når det kommer til modifikasjoner. Et eksempel er «first person mod» som lar deg rusle rundt i gatene fra en innbyggers perspektiv. For oss vil det være nyttig å studere hvordan det er for innbyggere å ferdes i byen, for å se om byen er optimalisert for mennesker. En annen modifikasjon er «disaster mod» som lar deg utsette byer for alt fra oversvømmelse til meteorer. Dette kan gi en pekepinn på hvor robust byen er.

Andre nyttige sider ved spillet er muligheten til å aktivere ulike regler for byen og på den måten studere innbyggernes atferd. Det er for eksempel mulig å forby tungtransport inn i byen og initiere for sykling. Hvordan vil for eksempel innbyggerne endre reisemønster dersom kollektivtransport gjøres gratis? Spillets innbyggere kan fortelle hva som er bra og hva som er dårlig i byen.

Sollihøgda skal bli en fremtidens by, en by som skal sette standarden for hvordan byer i fremtiden skal bygges. Da er det også naturlig å se bort fra tradisjonelle verktøy og tenke nytt rundt design og konseptualisering. Jeg tror definitivt at dataspill som Cities Skylines vil være gode hjelpemidler for å utforme fremtidens byer. En bonus er at det også er veldig gøy å jobbe med.

For meg som studerer by- og regionplanlegging er årets innovasjonsprosjekt midt i blinken. Jeg gleder meg til å reise til Sollihøgda om noen år for å se hvordan det endelige resultatet er blitt.

Karoline Masumi Nordeide

Navn:

Karoline Masumi Nordeide

Alder:

24

Bosted: 
Oslo

Studie (skole):

By- og regionplanlegging ved NMBU

Avdeling hos COWI:

Areal og landskap