Oppsirkulering er fremtidens ressurshåndtering

Å se inn i framtiden er en spennende øvelse som har fascinert mennesker til alle tider. Gjennom film og litteratur blir vi stadig presentert ambisiøse framtidsvisjoner. Kan oppsirkulering av avfall lage grunnlag for spenstige løsninger i framtiden? Det har min COWI Try-gruppe jobbet med i sommer, og det har gitt meg mulighet til å bidra med idéer som kan tas hele veien fra fantasi til virkelighet i Sollihøgda plussby.

Min gruppe har jobbet med konsepter rundt oppsirkulering.der ulike ressurser utvikles fra lavverdige til høyverdige. Ambisjonen er at Sollihøgda Plussby skal bli et internasjonalt utstillingsvindu for sirkulærøkonomi og oppsirkulering. Mer spesifikt har vi tatt utgangspunkt i gjenbruk av overskuddsmasser. Vi forsøker å endre elementer som i dag håndteres som avfall til å bli verdifulle ressurser for byen. Her tar vi også hensyn til bomiljøet i byen, samt hvordan innstillingen til eierskap og gjenbruk utfordres hos innbyggerne.

For meg er en framtidsrettet by et sted der miljøet er i fokus. I byggefasen er det viktig at naturen rundt byen blir ivaretatt. Overskuddsmasser må håndteres lokalt og i stor grad gjenbrukes i konstruksjonene som blir laget. I tillegg må en se på kretsløpet til bygningselementene og tenke på hvordan de kan gjenbrukes ved slutten av levetiden. På denne måten kan råmaterialer få lang levetid, og en begrenser stadige uttak av mer råmateriale. Et mål er at alle materialer en bruker er planlagt fra vugge-til-vugge istedenfor fra vugge-til-grav.

Miljø kan også handle om hvordan byen er å bo i, hvordan bomiljøet oppfattes av innbyggerne. Her har jeg et sterkt engasjement for de akustiske tilretteleggingene. Med bakgrunn fra musikk- og lydarbeid, samt masterstudier i akustikk ved NTNU, ser jeg muligheten til å bruke min kompetanse til å tilrettelegge for livskvaliteten i byen. WHO har studert helseeffektene av støy, og konkluderer med at støy påvirker bl.a. søvnkvalitet, stressnivå og hjerte- og karsykdommer. En by må derfor være designet med hensikt å minimere støy. Samtidig kan lyd også behage. Det kan lage estetiske opplevelser for innbyggerne. På samme måte som skulpturer og kunst lager visuelle opplevelser, har også lydlandskapet et stort potensiale til å øke livskvaliteten i byen.

Årets innovasjonsprosjekt er et utfordrende og lærerikt. Prosjektet har gitt meg innblikk i hvordan jeg og faget mitt kan bidra inn i større, tverrfaglige prosjekter. Det har gitt meg økt motivasjon til å gå inn i mitt siste studieår, og skapt forventninger til arbeidslivet som følger etterpå.

Erlend Bolstad

Navn:

Erlend Bolstad

Alder:

35 år

Avdeling:

Buildings

Utdanning:

NTNU, MSc Akustikk