Kontaktledningsnørden

Pål Foshaugen
Kontorsted: Oslo
Kontaktledningsnørd

Jeg er åpen på at jeg er dyslektiker. Da jeg nesten strøk grunnskolen, fikk jeg papirene på at jeg var dum. Det er ikke tall på hvor mange ganger jeg har fått høre at jeg ikke kan noen ting.

Nå er jeg blant de få i Norge som har tatt mastergraden i kontaktledningsanlegg.

For meg var det den ene læreren som forandret alt. Jeg kom inn på elektrolinja på videregående på særskilt grunnlag. Der fikk jeg en lærer som sa: "Jeg driter i om du skriver fotball med tre eller fem L'er! Bare skriv noe jeg kan lese". Det fjernet utrolig mye press.

"For meg har det alltid ligget en enorm motivasjon i å lære meg noe ingen andre kan."

I 2016 ble det gjort en kompetansekartlegging av fagområdet i Norge. Da fant de 25 personer som jobbet dedikert med dette, mens behovet var cirka 90. Det fantes nok noen flere som syslet med kontaktledningsanlegg ute i markedet og vi har nok også blitt noen flere, men det er et temmelig smalt felt.

Dette med kontaktledningsanlegg var egentlig bare flaks at jeg kom borti. Først ble jeg håndverker, elektriker. Og da jeg fikk fagbrev startet jeg på Y-VEI, som er bachelorveien til ingeniørfaget for yrkesutdanna. Der møtte jeg tilfeldigvis på en fra Jernbaneverket som ville ha meg til å jobbe med signalanlegg, men jeg syntes ikke det virket så spennende med blinklys og sånn, så det måtte bli noe med elkraft.

Du kan ikke lære om kontaktledningsanlegg på skolen. Det er erfaringsbasert. Det passet meg bra. Jeg har alltid vært god til å løse praktiske problemer. I Norge er jeg én av cirka 17 personer som er sertifisert som sluttkontrollør på kontaktledningsanlegg. Jeg er ute og kontrollerer og inspiserer anlegg, og det liker jeg veldig godt.

Når man fordyper seg såpass i et smalt fagfelt som jeg har gjort, blir man jo litt miljøskada. Det er helt umulig for meg å gå forbi ei jernbanelinje uten å legge merke til hvordan ting burde vært gjort.

Det viktigste med kontaktledningsanleggene er å bygge innenfor toleranser og krav.
Vi har alle hørt hva som skjer når du ikke bygger etter forskriftene. Hvis anleggene er bygget eller prosjektert feil, kan det føre til at man får store slitasjeskader.I verste konsekvens kan det føre til en nedriving av kontaktledningsanlegget. Ved en nedriving vil det være store krefter i sving som kan gir enorme skader Vi har jo også hatt noen tilfeller de senere årene der folk har kommet borti kontaktledningen. Det er utrolig tragisk.

Jeg jobber med å få lært opp flere i faget. De må ikke nødvendigvis ha jernbanekompetanse, men de må være motiverte og villige til å jobbe med et lite felt. Dette er ganske sært, men når man lærer seg noe som ingen andre kan, blir du høyt verdsatt. Du må trives med å ta dypdykkene, men det finnes forsvinnende lite forskning på dette området, så du må få kunnskapen på andre måter. Du må snakke med de ute på anlegg. De forteller hvor skapet skal stå og vet hvordan dette fungerer i praksis.

 

Hva er din favoritthurtigtast?
Windows + E (filutforsker) og windows + D (å legge alt ned).

Hva fikk du ofte høre at du var god på som barn/ungdom?
Ingenting. Men praktiske ting var jeg god på. Det var gøy å bygge ting og hytter, og jeg begynte med motorsag da jeg var tolv.

Hvilke akronymer bruker du oftest?
Bruker en del faglige forkortelser, men har ingen favoritter.

Setter du ofte av helga for å dyrke hobbyen din?
Hobbyen min er foto. Men har blitt litt mindre med åra. Hobby for meg er hvis du gjør noe som får deg til å glemme tid og sted. Jeg kan fint ta med kamera ut og plutselig er kl. 22.00. Det blir mest naturbilder. Da kobler jeg skikkelig av.

Hvor mye tid bruker du på nørdinga di?
Det var ekstremt mye fagnørding da jeg tok masteren. Det ble fra tidlig morgen til sent på kveld. Men man har det med seg hele tiden, spesielt om man er ute og reiser og ser jernbaneanlegg. 

Tunnelsyn eller multitasker?
Jeg er litt usikker selv, men spurte kona hjemme. Hun svarte multitasker uten tvil. Selv om du kan føle at du har tunnelsyn, så har jeg ofte mange tanker i hodet samtidig.


Vil du vite mer?

Registrer deg her