Varmepumpenørden

Jørn Stene (58)
Trondheim
Pumpenørd

Jeg har jobbet med varmepumper og kjøleanlegg i mange år, først i SINTEF Energi og nå 11 år i COWI. Jeg underviser også ved NTNU som førsteamanuensis II. Grunnen til at jeg begynte med dette er at jeg er idealist og alltid har vært interessert i miljøvern. Energisparing, utnyttelse av fornybar energi og bærekraft har vært en rød tråd for meg.

Jeg begynte å jobbe med varmepumper etter Brundtland-kommisjonen lanserte rapporten sin i 1987, og under kapittel syv for Energi var det definert de viktigste målene for å nå bærekraft. Der skrev man om energieffektivisering og utfasing av fossile brensler. Vi skulle få inn fornybar elproduksjon og varme, det inngår i varmepumper og levering av varme og kjøling fra samme anlegg. I utgangspunktet har vi gode forhold for varmepumper i Norge og vi har et høyt varmebehov. Når vi installerer denne typen anlegg oppnår vi høy energisparing.

I COWI tar vi bærekraft på alvor og vi har som mål å prosjektere anlegg og spesifisere utstyr av ypperste kvalitet. Rundt 2000 begynte varmepumpemarkedet virkelig å ta av i Norge, og vi så det dukket opp mange store anlegg over alt. Vi bidrar også med varmepumper og kjøleanlegg i en god del passivhus-prosjekter.

Varmepumper og kjøleanlegg bruker et kuldemedium, og vi har som mål å fortrinnsvis prosjektere anlegg med naturlige medier som ammoniakk, propan og CO₂. De siste årene har aggregater med propan kommet opp som en viktig teknologi for mindre anlegg. Propan er brennbart, men det er også bensin, og det er kun snakk om ingeniørkunst for å oppnå sikre anlegg. Det er en del av bærekraftsfilosofien vår med miljøriktige og naturlige kuldemedier. Før brukte man f.eks. KFK12 i kjøleskap, men det var ozonnedbrytende. Nå brukes det isobutan, som er en type hydrokarbon som er 100 % miljøvennlig og som gir svært energieffektive kjøleskap.

Det er en del som kontakter meg som privatperson hvis ikke varmepumpene deres fungerer. Jeg har hjulpet dem på fritiden, og de har enten fått reparert/oppgradert anlegget eller fått hevet hele kjøpet. Jeg kaller meg selv "Varmepumpepolitiet, avdeling Trondheim" på spøk.

 

Har du en favoritthurtigast / command?
Alt+tab. Det gjør at jeg skifter mellom vinduene veldig raskt. Det var broren min som lærte meg det, det er mange som har masse oppe på tre fire skjermer, men man kommer langt med Alt+tab også.

Hva fikk du høre at du var god på i barn og ungdommen?
Jeg har alltid syntes at det har vært interessant med realfag. På videregående leste jeg mye og fikk gode karakterer. Jeg var interessert i fysikk og hvordan ting fungerte, og matematikk er et fantastisk verktøy.

Hvor mye tid bruker du på nørdingen din?
Jeg har to arbeidsgivere, COWI og NTNU. For å holde NTNU-faget 100 % oppdatert sitter jeg og søker opp ting og forbedrer undervisningsmateriellet kontinuerlig. Kona er litt sur fordi jeg bruker for så tid på det. Jeg har ca. 40 studenter i vårkurset som jeg er eneansvarlig for. Jeg føler virkelig jeg har fått til noe som er bra, og har som mål å gi best mulig undervisning til studentene. Noen har også senere begynt i COWI, og det er artig å treffe tidligere Masterstudenter gjennom jobben!

Har du tunnelsyn eller er du god på multitasking?
Jeg føler at jeg må multitaske hele tiden fordi vi har mange mindre prosjekter og jobber med forskjellige ting som må gjøres, så da må du kunne sjonglere. Jeg kan få én time til en rapport, så er det innsalgsmøte, deretter en befaring osv., så det er skikkelig multitasking.


Vil du vite mer?

Registrer deg her