Bærekraftige løsninger i kontorbygg gir høyere avkastning for investorer 

23.01.2018 / Per Stabell Monby

Internasjonale data viser at bærekraftige nybygg øker den kommersielle verdien på en rekke viktige parametere. Dette antyder at det kan være enda større gevinster å høste fra investeringer i bærekraftig renovasjon.  

Påstanden om at det lønner seg å bygge bærekraftig, er ikke ny. Nå har vi data som viser at det stemmer. 

Dataene samles inn fra flere tusen prosjekter i land så langt fra hverandre som Australia, Finland og USA og viser at avkastningen kan være vesentlig høyere hvis oppføringen av kontorbygg følger prinsippene for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Grunnleggende sett gjelder det å fokusere på en rekke relevante parametere når vi skal optimalisere avkastningen fra en investering.

I de innledende fasene fokuserer folk ofte for sneversynt på anskaffelsesprisen og ikke på den langsiktige avkastningen som det spesifikke kontorbygget kan gi investorer og leietakere. Dette fører ofte til et for snevert fokus på byggekostnaden i stedet for de ønskede langsiktige kommersielle fordelene, som kommer både investorer og leietakere mye bedre til gode. 

Hvis vi tar kontorbygg som et eksempel, er det særlig tre parametere i forbindelse med bærekraftige bygg som har betydning for bunnlinja for investorer: leiepris, utgangsverdien og utnyttelsesgraden. 

Avkastningen er økt med 10–12 prosent

På grunnlag av disse internasjonale forskningsfunnene har vi utviklet en ny beregningsmetode som viser at langsiktige investorer i nye kontoreiendommer ofte kan øke sin avkastning med 10–12 prosent.

Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden er vanligvis også mye bedre. Dette reduserer investeringsrisikoen, derfor ser vi også at vi kan skaffe finansiering gjennom «grønne obligasjoner» når slike kan vurderes. Denne obligasjonstypen har den siste tiden hatt en rente på 0,5–0,8 prosent lavere enn lignende obligasjoner i tilfeller hvor bygget kan klassifiseres som bærekraftig. 

Våre beregninger viser også at leietakere kan bedre bunnlinja betraktelig ved å betale litt mer i leie for å oppnå høyere produktivitet og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader – de vanlige faktorene er mer enn 1,8 mellom økt produktivitet og økte leiekostnader. 

Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden er vanligvis også mye bedre. Dette reduserer investeringsrisikoen, derfor ser vi også at vi kan skaffe finansiering gjennom «grønne obligasjoner» når slike kan vurderes.
Per Stabell Monby Prosjeksjef, COWI

inneklima stadig viktigere 

Selv om beliggenhet fortsatt er trumfkortet på eiendomsmarkedet, viser erfaring fra hele verden at parametere som verdien av inneklima og «godfølelse» ved bærekraftig drift – og ved videreformidling av dette til sine bekjentskaper – rangeres stadig høyere. 

For det første er det en rekke helsefordeler, fordi det ganske enkelt er enklere å puste og opprettholde konsentrasjonen når bærekraftige løsninger er brukt i bygget. 

Datamaterialet omfatter bare nybygg, men det er grunn til å anta at innvirkningen er enda større fra investering i bærekraftig renovering, fordi dette tar hensyn til hele bygningsmassen, og forbedringspotensialet er mye større. 

Lite bærekraftige løsninger svir på bunnlinja

Jeg møter fortsatt folk i byggebransjen som synes at bærekraft er for dyrt og generelt uforenlig med kommersiell suksess. 

Som beskrivelsen ovenfor viser, er virkeligheten en ganske annen. Den første investeringen vil riktignok trolig være større. Men store datasett viser at vi kan oppnå bedre langsiktig avkastning ved å investere i bærekraft. 

Prisen for ikke å opptre bærekraftig er faktisk høyere.

MØT EKSPERTEN

Mennesker, kloden og fortjeneste. Hvordan kan vi utvikle løsninger som treffer riktig balanse og viser tilstrekkelig hensyn til alle tre aspekter? Dette er det som virkelig driver meg.

Mitt fagfelt er bærekraftige bygninger. Jeg har arbeidet med dette i 25 år. 

Det er et klart behov for å revurdere hvordan vi bruker ressursene på kloden vår. Men vi kan ikke ignorere menneskene eller de økonomiske sidene ved det, hvis vi vil utrette noe. 

Den gode nyheten er at det er blitt økonomisk lite bærekraftig for bedrifter å ignorere ressursknapphet og klimaavtrykket de etterlater seg. Bærekraftige løsninger er i ferd med å bli storindustri.   

Ta kontakt

Per Stabell Monby
Project Director
Building, East, Denmark

Tel: +45 56401307