Bilder: London Array

Kostnadskutt med ny designdatabase for havvindmølleparker

23.01.2018 / Martin Kelm

Det trengs innovativ programvare for å møte økende kommersielle krav i havvindmøllemarkedet. Under arbeidet med verdens største havvindmøllepark, London Array, var de enorme datasettene en utfordring. Vi var nødt til å finne en løsning. 

Havvindmøllebransjen er i endring: Nå som den ikke er sterkt subsidiert lenger, må den produsere energi på kommersielt bærekraftig og konkurransedyktig nivå. Det betyr at energikostnadene (LCOE) må reduseres, også når prosjektene blir enda mer komplekse – og bransjens forsyningskjede må bidra ved å levere innovative, nye løsninger.

DATAINNSAMLING MED COPILOD 

Behovet for et innovativt bidrag var også tilfelle da COWI ledet detaljprosjekteringen av havvindmølleparken London Array fra 2009 til 2012. 

Vi jobbet oss gjennom enorme datasett, og vi trengte en mer effektiv måte å håndtere dataene på for å møte kundens kommersielle behov. 

Gjennom hardt arbeid og omhyggelig testing skapte vi COPILOD – en svært kompleks programvareplattform som lagrer alle designgrunnlagsopplysninger, -beregninger og -utfall, slik at tekniske tegninger og rapporter kan genereres direkte. 

Det suppleres av to støttesystemer, COSPIN og COWAL. COSPIN skripter de geotekniske designkontrollene i samspill med COPILOD. COWAL genererer bølgelastene på vindmøllen. 

FEM GANGER RASKERE

Under London Array-prosjektet oppdaget vi at COPILOD-verktøyet gjorde det mulig å generere tekniske tegninger og rapporter av høy kvalitet raskt. Dette gjorde det veldig mye raskere å lage turbinfundamentdesign; endringer som tidligere ville tatt dager, kunne gjøres på få minutter. Med verktøyet kan vi lage fundamentdesign fem ganger raskere enn før og redusere produksjonsressurser og -kostnader med opp til 80 prosent. Ingeniøren sitter fortsatt bak roret, mens COPILOD gjør alt det manuelle og repetitive arbeidet.

Vi kan lage fundamentdesign fem ganger raskere enn før og redusere produksjonsressurser og -kostnader med opp til 80 prosent. 
Martin Kelm Prosjeksjef, COWI

Videre sørger den automatiserte prosessen for tegninger av høy kvalitet og optimaliserer designet, slik at det kreves mindre stål for å produsere fundamentene.

Kontinuerlig forbedring

Teamet mitt og jeg har utviklet COPILOD for å håndtere de store mengdene data som trengs for å prosjektere fremtidens vindmølleparker effektivt, og vi vil fortsette jakten på forbedringer.

De siste årene har vi brukt COPILOD på store prosjekter til havs, blant annet Merkur havvindmøllepark og Albatros havvindmøllepark i Tyskland, og vi fortsetter å utvikle og forbedre serien med digitale verktøy for havvindmøllemarkedet.

Den konsekvente og sentraliserte lagringen av alle relevante prosjektdata er grunnlaget for videre utvikling av plattformen. 

MØT EKSPERTEN

Mitt fagfelt er ståldesign til havvindfundamenter.

Jeg har alltid vært interessert i havvind. Det er et svært utfordrende og et nytt fagfelt innen bygg og anlegg. Jeg vil utrette noe og støtte sektoren for fornybar energi. En annen drivkraft er det internasjonale aspektet ved denne bransjen, treffe interessante personer og arbeide i flernasjonale team, få nye inntrykk fra forskjellige kulturer.

Foreløpig har London Array-prosjektet så avgjort vært høydepunktet i min karriere. Vi hadde et internasjonalt team av arbeidere – det var et samarbeid mellom kolleger fra Tyskland, Storbritannia og Danmark. 

Ta kontakt

Martin Kelm
Project Director
Marine and Foundation Engineering, Germany

Tel: +49 1705006159