Jamal er på et oppdrag for å koble folk sammen

En karriere som bruingeniør

For å skape et miljø preget av samarbeid trenger man ikke bare fagkunnskaper, men personlige ferdigheter også. Etter 15 år som bruingeniør i COWI føler Assad Jamal at det er hans oppgave å knytte mennesker sammen og utnytte enhver mulighet maksimalt. Både når det gjelder teamledelse og brubygging.

Det sies at vikingene så på nordlyset som en bru mellom menneskenes og vikinggudenes rike, og kalte den «Bifrost».

Myten setter litt ekstra spiss på eventyret som teknisk prosjektleder Assad Jamal og hans team opplever i Narvik i Nord-Norge. Her har de prosjektert og deltar i byggingen av den nest største hengebrua i Norge, Hålogalandsbrua.

Jamal står for oppfølgingen av den spektakulære brukonstruksjonen, men passer samtidig på å nyte det magiske nordlyset over himmelen. Noen ganger er det isblått, andre ganger lyserødt eller knallgrønt.

En karrieredefinerende bru

For Jamal knytter bruer mennesker sammen i den virkelige verden.

– Ikke bare i rent praktisk forstand. De gjør det også mulig å bevege seg mentalt fra ett sted til et annet. Jeg tenker på dette hver gang jeg krysser en bru, sier Jamal. 

Den imponerende Hålogalandsbrua er høydepunktet hittil i Jamals karriere som bruingeniør. Med en høyde på 179 meter over havet og to elegante A-formede tårn faller brua fint inn i det fjellrike landskapet.

Blant lokalbefolkningen og konstruksjonsentusiaster har den allerede fått tilnavnet «den vakreste brua i verden». 

– Alle har et definerende øyeblikk i karrieren, et prosjekt de er emosjonelt knyttet til. Jeg har kolleger som kan huske alle detaljene rundt Storebæltsbrua i Danmark. For meg er det denne brua, den definerer meg og min karriere i COWI, sier Jamal.

Bruer knytter folk sammen, ikke bare rent praktisk. De gjør det også mulig å bevege seg mentalt fra ett sted til et annet.
Assad Jamal

Stort ansvar i ung alder

Etter å ha gjort sitt eksamensprosjekt hos COWI begynte Assad å jobbe i selskapet like etter universitetet. Det er 15 år siden nå. Den gang bestemte han seg for at han bare ville bli i én jobb i ti år, deretter ville han gå i en annen retning eller til en ny arbeidsplass. Men han ombestemte seg. 

– Jeg ble så glad i jobben min her at jeg ikke kunne forestille meg å arbeide noe som helst annet sted, innrømmer han.

En av grunnene til at han har blitt, er hvordan ansatte, allerede i svært ung alder, får muligheten til å ta på seg stort ansvar. Og selv om det er et hierarki i organisasjonen, er det ikke autoritært, understreker Jamal. Likhet finnes overalt.  

Likhet i kaffekøen

Jamal husker en episode den første uken ved hovedkontoret i Lyngby.

Han stilte seg i kø ved kaffemaskinen da en overordnet kollega stilte seg bak ham.

Høflig gikk han til side for å slippe den overordnede forbi. Men vedkommende avslo: – Nei, bare gå foran, du var jo her først.

Jamal smiler og forklarer at episoden også kan gjenspeile hans kulturelle bakgrunn. Han er født og oppvokst i Danmark med pakistanske foreldre. 

– Foreldrene mine bosatte seg i Danmark for å gi meg og søsknene mine de beste mulighetene her i livet. De fortalte oss at det var opp til oss å gripe mulighetene og skaffe oss et godt levebrød. Dette er det jeg lever etter, og det er også dette jeg prøver å føre videre til andre: Man kan vise folk døren, men de må gå gjennom den selv.


Man kan vise folk døren, men de må gå gjennom den selv.
Assad Jamal

Husk det menneskelige aspektet

Som teamleder for rundt 25 kolleger har Jamal lært at det ikke bare er overholdelse av frister og sunn økonomi som definerer vellykkede prosjekter.

Fremfor alt handler det om mennesker og lederens evne til gi dem rom til å vise sin kompetanse. Jamals tilnærming er derfor å forberede folk ved å snakke med dem og engasjere dem – for deretter å ta et skritt tilbake.

– For meg er prosessen den viktigste delen av et prosjekt. Hva er poenget med å nå alle milepælene hvis man sliter ut ti mann for så å sende dem videre til neste prosjekt? Det er viktig å huske det menneskelige aspektet, sier han.

I bruprosjektet i Norge innebærer dette også å legge til rette for gode relasjoner med eksterne partnere – særlig det kinesiske byggefirmaet. Det har vært mange morsomme episoder når den enorme delegasjonen av kinesiske byggearbeidere har møtt nordiske bruingeniører.

Kinesiske arbeidere i lakksko

Helt i starten av prosjektet holdt de en fest for å feire samarbeidet. Det nordiske teamet hadde ordnet med en liten utflukt opp i fjellet hvor de skulle servere gløgg i en tradisjonell samisk lavvo, en lokal tradisjonell drikk vanligvis laget med rødvin og forskjellige krydder.

Men de kinesiske arbeiderne var ikke kledd for anledningen. De hadde på seg dress og lakksko. I den snøkledte fjellsiden hadde de store problemer med å holde seg på bena, og vertene måtte hjelpe dem på det glatte føret for å få dem frem til lavvoen.

– Det er så viktig å skape disse øyeblikkene, både på jobben og privat. De skaper glede og gir en følelse av at man gjør noe meningsfullt. Vi som prosjektledere har en unik mulighet til å få medarbeiderne til å føle at de gjør noe verdifullt. – Jeg blir glad hvis jeg lykkes med det.

Ta kontakt

Assad Jamal
Head of Section
Major Bridges International, Denmark

Tel: +45 56402550