en pioner innen bærekraftige bygg

Under oppveksten i Tyskland ble Juliane Münch lært opp til å være miljøbevisst. Det var en moralsk plikt. Dette er en del av grunnen til at Juliane valgte bærekraft og grønne bygg som sitt fagfelt.

I dag står bygninger for nesten halvparten av verdens energiforbruk. Det betyr at hvis vi finner mer bærekraftige og klimavennlige løsninger for bygningene, er det en stor sjanse for at vi kan belaste miljøet litt mindre.

Dette var en viktig motivasjonsfaktor for Juliane og en grunn til å fokusere på bærekraftige bygg.

Hun har jobbet i flere land de fire siste årene i COWI og har brakt en lang rekke prosjekter vel i havn – flesteparten med klare, grønne avtrykk.

Bærekraftig utvikling øverst på dagsordenen

Da Juliane begynte i COWI i 2013, var bevegelsen for bærekraftig business inne i en god periode. Som ild i tørt gress har den spredt seg fra Europa til Midtøsten og Asia, og har inkludert bærekraftige byggeprosjekter og design basert på den tanken at bygninger bør ha en positiv innvirkning på brukerne og miljøet.

Juliane er én av de dyktigste prosjektlederne på feltet og en engasjert spesialist når det gjelder sertifiseringssystemer for grønne bygg, for eksempel LEED og DGNB.

– Som tenåring var jeg medlem av Greenpeace, og vi ønsket å gjøre folk bevisst på spørsmål som energiintensitet i produksjonen av aluminiumsbokser fra råmaterialer. Man er nødt til å starte et sted. – Jeg er fortsatt bekymret for miljøet, og jeg ønsker å forandre verden og gjøre den til et bedre sted, sier hun.

Hennes bidrag til å skape en bedre verden for neste generasjon – deriblant den nyfødte datteren hennes – er å arbeide metodisk innenfor strukturerte rammer og retningslinjer. På bakgrunn av sine meritter ble Juliane utnevnt til å sitte i den første tekniske gruppen under Danish Green Building Council da det lokale systemet for grønne bygg først ble opprettet.

Mulighet til å utrette noe

I De forente arabiske emirater, Oman og Qatar er klimaet varmt. Det blåser støv inn fra ørkenen, og regn er mangelvare. For Juliane betyr disse forholdene, kombinert med et varmere klima, nye muligheter.

Riktignok mener hun at selv et lite bidrag er med på å skape en mer bærekraftig fremtid, men hun innrømmer at hun blir svært glad og stolt av å få være del av de større prosjektene i COWI.

– Jeg ser det som en stor mulighet til å utgjøre en stor forskjell, forklarer Juliane.

Å få gjennomført små ting kan også utgjøre en betydelig forskjell 
Juliane Münch

Grønne avtrykk i de arabiske statene i Persiabukta 

I de 18 månedene hun var på Den arabiske halvøy, fokuserte hun på to hovedprosjekter. I Oman var hun involvert i byggingen av et nytt kjøpesenter på 15 000 kvadratmeter.

Som et av de første LEED-sertifiserte byggene i landet var tiltakene og kravene nye for markedet. Ambisjonsnivået for dette prosjektet var LEED Gold.

I Qatar, midt i ørkenen, var prosjektet å bygge et anlegg for å støtte FIFA World Cup-programmet i 2022.

Nok en gang satte Juliane et grønt avtrykk.

Hun lærte opp lokale ressurser i standarder for grønne bygg og klarte å få standardene integrert i designet og byggingen.

– Lederne i regionen har ambisjoner om å bygge grønt, men klimaet gjør det utfordrende å bygge bærekraftig. En annen hindring er at grønne løsninger og teknologier ikke har vært implementert i det hele tatt, men det betyr at det utgjør en stor forskjell selv å få gjennomført små ting her, Juliane.

– Hva er alternativet?

Juliane er alltid på utkikk etter nye muligheter og en måte å skape fremskritt på, og for henne personlig er situasjonen også i ferd med å endre seg.

Hun slutter nemlig snart som spesialist på grønne bygg, men vil ta med seg tankegangen om bærekraftig utvikling inn i jobben som prosjektleder for byggeprosjekter.

– Det er en del av den jeg er. Jeg tror det handler om å gjøre det enkelt for folk å velge miljøvennlig. Hva er alternativet? Vi trenger en mer bærekraftig klode.