Planlegger fremtidens bærekraftige byer

Økonom Øystein Berge vil frigjøre potensialet som ligger i fremtidens byer. Han er med å planlegge en helt ny, bærekraftig by fra bunnen av, like utenfor Oslo. 

Øystein Berge har ikke bil. Det er ganske uvanlig når man er bosatt i et så spredt befolket land som Norge, hvor den foretrukne fritidsaktiviteten er fjellturer. 

Øystein, kjæresten og de to barna har bosatt seg i Oslo, knappe 200 meter fra barnas skole og 600 meter fra COWIs kontorlokaler. Her nyter de bylivet. Vanligvis kommer de seg rundt til fots eller bruker kollektivtransport. Og noen ganger – hvis det må til – låner de en delebil.

– Jeg er veldig heldig. Samtidig viser dette at vi kan løse en rekke infrastruktur- og miljørelaterte problemer hvis vi reduserer transportbehovet og planlegger byene for fremtiden. Vi vil åpenbart få en grønnere by. I tillegg gir høyere tetthet i byene også økt produktivitet og verdiskaping, sier Øystein.
Jeg er veldig heldig. Samtidig viser dette at vi kan løse en rekke infrastruktur- og miljørelaterte problemer hvis vi reduserer transportbehovet og planlegger byene for fremtiden.
Øystein Berge

Siden han begynte ved COWIs Oslo-kontor i 2013, har han beriket COWIs tekniske rådgivningstjenester med sin humanistiske og økonomiske ekspertise. En slik tverrfaglig tilnærming kan gi gode svar på spørsmålet om hvordan vi kan utvikle produktive byer, tilpasset nye økonomiske modeller, en hyppig drøftet problemstilling i byutviklingsmiljøer i dag. 

– Det er på tide vi klarer å skape god bykvalitet – også i Norge, understreker Øystein.

Økonomiske modeller i og utenfor datamaskinen

Øystein Berge har en mastergrad i økonomi, men har også studert sosialantropologi, historie og filosofi ved Universitetet i Oslo og Humboldt University i Berlin. Før han begynte i COWI, jobben han i Sudan i tre år, hvor han ga myndighetene råd om hvordan de kunne skape en økonomisk struktur for den forsømte oljeindustrien. 

Etter 50 år med krig var dette en svært utfordrende, men givende oppgave, og det gjenstår å se om prosjektet var vellykket. Øystein møtte imidlertid sin ugandiske samboer der, og før de flyttet tilbake til Norge, var de blitt en familie på fire.

– På grunn av bakgrunnen min forstår jeg at de økonomiske modellene vi arbeider med, er mer enn det vi ser på PC-skjermen foran oss. 

På grunn av bakgrunnen min forstår jeg at de økonomiske modellene vi arbeider med, er mer enn det vi ser på PC-skjermen foran oss.
Øystein Berge

Beslutninger som utgjør en forskjell

Som seniorrådgiver i COWI er Øystein ofte i kontakt med mennesker som på ulike måter blir berørt av prosjekter som byplanleggere jobber med. 

Som i mange andre land er ikke urbanisering videre populært i bygdene. Øysteins tanker om byers verdiskaping og bærekraftige utvikling fører derfor alltid til interessante diskusjoner.  

 – Jeg foretrekker ofte en opphetet debatt, for det viser at man deltar i beslutninger som utgjør en forskjell. Det gjør at jeg prøver enda hardere for å oppnå de beste resultatene, sammen med alle dem som blir berørt.

Planlegger fremtidens bærekraftige byer

Øystein verdsetter fleksibiliteten og selvstendigheten som jobben gir ham. Det demper heller ikke lysten på stadig mer visjonære prosjekter.

Han er svært interessert i utviklingen av fremtidens byer. For eksempel er han med når COWI skal planlegge en ny, bærekraftig by fra bunnen av. Sollihøgda plussby – et ambisiøst bylaboratorium for smart og bærekraftig byutvikling med selvkjørende busser, elementer av delingsøkonomi og bærekraftige energiløsninger. Formålet er å styrke Osloregionen i møte med fremtidige behov og å – i det større bildet – sette Norge på kartet som et foregangsland innen utviklingen av fremtidens byer. 

Behovet for en bærekraftig utvikling av fremtidens byer blir stadig større.
Øystein Berge

Et bidrag til fellesskapets beste

Øystein er også en etterspurt foredragsholder ved konferanser og seminarer. Et av hans yndlingstema er hvordan den aldrende befolkningen skaper utfordringer for mange samfunn, og hvordan byene våre kan bidra til å finne en løsning. 

– I COWI prøver vi å bevege samfunnet i riktig retning, sier Øystein. Vi er veldig opptatt av miljøet, og jeg mener vi utgjør en forskjell ved å fremme byens kvaliteter og ved å styrke disse.  

Han legger til:

– Jeg spiller en bitte liten rolle, men vi er mange som arbeider sammen om dette og trekker i samme retning. Behovet for en bærekraftig utvikling av fremtidens byer blir stadig sterkere.


Ta kontakt

Geir Vasseljen Mørkrid

Geir Vasseljen Mørkrid
Head of Section
Roads and Transport Planning, Norway