A hydrogeologist Climbing the career ladder  

I Australia, hvor Sara Mehrabi startet sin karriere innen gruvedrift, måtte hun finne seg i et nokså gammeldags kvinnesyn. Hos COWI fant hun seg bedre til rette: – Jeg kan nå så langt som talentet og kapasiteten min tillater.

Det var en anbefaling fra en tidligere sjef som førte Sara til COWI for tre år siden. Selv om hun visste svært lite om selskapet på forhånd, stolte hun på kontaktens interessante beskrivelse av selskapet. 

Og hun har ikke blitt skuffet. 

Når hun ser seg rundt i selskapet, ser hun kvinner i ledende stillinger, som Senior Vice President, Vice President og Head of Section. Men for henne er de ikke bare kompetente ledere, de er forbilder. Og det er oppløftende for en jente fra Australia som er vant til en svært annerledes jobbkultur – spesielt i tøffe bransjer som gruvedrift og bygg og anlegg. 

I dag har hun ingen betenkeligheter med å anbefale arbeidsplassen sin til kvinnelige venner:

– Dette er et selskap hvor du enkelt kan drømme om å nå helt til topps, uten å støte på hindringer på grunn av kjønn. 

I den kulturelle smeltedigelen

Sara er Chief Project Manager og hydrogeolog. Grunnvann er hennes greie – utgraving, avvanning og utvinning.

Da hun var stasjonert i Doha i Qatar, arbeidet hun på et stort metroprosjekt. Deretter startet hun på et megaprosjekt: Kong Abdul Aziz’ veg- og infrastrukturprosjekt i Saudi-Arabia. 

Selv om hun var vant til over gjennomsnittet harde arbeidsmiljø, møtte Sara en ny utfordring i Gulfregionen, hvor åpent uttrykt aggresjon er vanlig på møter. 

– Det har vært en ny erfaring. Noen kan skrike til deg i en halv time i et møte, for så å gi deg et klapp på skulderen og takke deg for vel utført arbeid! Man må bare slutte å ta ting personlig, sier hun. 

– Jeg lærer hver dag av personer fra forskjellige kulturer. Jeg har lært at det er en stor forskjell mellom å være «instruert» og «utdannet». Førstnevnte kan dokumenteres med forskjellige attester, mens sistnevnte fremgår av ens generelle atferd overfor omverden og medmennesker.

Jeg lærer hver dag av personer fra forskjellige kulturer. 
Sara Mehrabi

Umulig ikke å være stolt

Saras jobb er todelt. Den ene delen er prosjektledelse. Den er prosessorientert, administrativ og et spørsmål om å ha kontroll på budsjett, ressurser, risikofaktorer og tid. Sara kaller det den repetitive delen av jobben. Den andre delen går ut på å finne bærekraftige løsninger på krevende tekniske utfordringer. Det er dette som gir henne energi.  

Et av hennes sterkeste meinner er fra en stor tunneloversvømmelse. 

– Med medieoppmerksomhet og press fra arbeidsgiver henvendte den stressede kunden seg til oss og ba om en løsning. Jeg hadde krisemøter hver morgen klokken sju i en måned, og teamet arbeidet ustanselig for å finne alternativer, sette dem i verk og til slutt redde dagen, minnes Sara med et smil. 

– Og det beste er når redningsoppdraget er fullført. Man tenker tilbake, og tross alt det vonde og det stressende mens det hele stod på, er det umulig ikke å være stolt. 

Tenke utenfor boksen 

Den tekniske biten er det som gjerne er mest utfordrende, men også mest tilfredsstillende. 

– Folk henvender seg med et problem, og først virker det umulig. Så begynner man å tenke på det, og snakke med kolleger fra andre felt. I det 21. århundre har vi ikke mange problemer som ett enkelt fagfelt kan løse – vi er nødt til å bringe forskjellige perspektiver sammen.

– Å tenke utenfor boksen på en samarbeidsorientert måte gir meg mye. Jeg liker å gjøre noen ting annerledes enn det andre selskaper gjør, og hos COWI er vi ofte på utkikk etter nye måter å gjøre ting bedre på.

I det 21. århundre har vi ikke mange problemer som ett enkelt fagfelt kan løse – vi er nødt til å bringe ulike perspektiver sammen.
Sara Mehrabi

Ingen flyskrekk

Noen tusen fot over bakken, i en liten Ikarus med seg selv i førersetet.

Det er her Sara balanserer en krevende hverdag med en sunn mental helse. Hun legger igjen hverdagens mas og kjas på bakken, glemmer problemer og utfordringer og nyter i stedet følelsen av oppstemthet og sinnsro.

– Det får meg til å føle meg lett og rolig til sinns. Det er så fredelig der oppe, og siden jeg har Det er så fredelig der oppe, og siden jeg har en veldig hektisk hverdag, trenger jeg det.

Det får meg til å føle meg lett og rolig til sinns. Det er så fredelig der oppe, og siden jeg har en veldig hektisk hverdag, trenger jeg det.
Sara Mehrabi

Ta kontakt

Sara Mehrabi
Technical Director
Tunnels, United Kingdom

Tel: +974 44982338