Rådgivende ingeniør innen byggeteknikk, Oslo (30577)

Søknadsfrist: 31/01/2020 - Norway - Sted: Oslo - Buildings

Vil du jobbe som byggingeniør i et verdensledende rådgivermiljø? Har du kompetanse innen byggeteknisk prosjektering? Våre ingeniører jobber på spennende prestisjeprosjekter som blant annet Oslo Storbylegevakt, Stavanger Universitetssjukehus og Fornebubanen. Nå søker vi flere ingeniører som ønsker å bruke sin kompetanse til å videreutvikle vårt fagmiljø i Oslo., enten det er innen prosjektering, disiplinledelse, prosjektledelse eller annet. Er du klar for nye utfordringer?

BLI DEL AV ET AV LANDETS STØRSTE OG LEDENDE FAGMILJØ INNEN BYGGETEKNIKK

Som byggingeniør i COWI får du prosjekteringsoppgaver innenfor bygg og anlegg. Du bidrar aktivt til at COWI opprettholder sin ledende posisjon og vinner flere spennende oppdrag innen bærekraftige, miljøvennlige og energieffektive bygg. Avhengig av din kompetanse og erfaring, vil du også kunne få større ansvar i prosjekter, samt ansvar for å styrke samarbeidet vårt på tvers av roller og geografi.

COWI har ett av Norges største og ledende fagmiljø innen byggeteknikk, med over 120 bygg-rådgivere i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU ER NYSGJERRIG OG OPPTATT AV UTVIKLING, KUNNSKAPSDELING OG KVALITET

Vi er både på jakt etter deg som har solid bransjeerfaring, og deg som har stor interesse for byggebransjen, da særlig den rådgivende siden. Vi forutsetter at du har høyere teknisk utdannelse og dokumentert kompetanse innen byggeteknisk prosjektering.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du har god tverrfaglig- og helhetsforståelse.
 • Du er opptatt av å bidra til å skape gode helhetlige og fremtidsrettede løsninger.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den.
 • Du har solid kommersiell forståelse og evner å utnytte forretningspotentialet som ligger i samarbeidet med kunden.
 • Du arbeider strukturert.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og gjerne også på engelsk.

Vil du jobbe som disiplinleder er det en fordel at du også:

 • har erfaring med komplekse bygningskonstruksjoner og -prosjekter
 • tidligere har jobbet med grunnarbeider og prosjektering av betong- og stålkonstruksjoner
 • kan arbeide med entreprenører
 • kan lede og organisere et team med prosjektmedarbeidere innenfor samme fagfelt.
 • har innsikt i ressursplanlegging og fremdrift i byggeprosjekter

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

INTERESSERT?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Stig Mathisen, e-post: stma@cowi.com, tlf: (+47) 91 10 85 84

Dag Dybvik, e-post: DDY@cowi.com, tlf: +47 970 36 693

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig – vi vurderer søknader fortløpende. Arbeidssted vil være Oslo (Løren/Hasle). Alle søknader behandles konfidensielt.