DESIGN FREMTIDEN MED COWI I SOMMER

COWI Try er sommerjobbprogrammet vårt for studenter innenfor ingeniør-, byutviklings- og planleggingsfag i Norge og Danmark.

COWI Try gir samfunnets klokeste hoder en unik mulighet til å teste arbeidshverdagen i et ledende internasjonalt rådgiverfirma. Vi jobber målrettet for å gi deg en mulighet som kickstarter karrieren din!

Gjennom sommeren vil du få verdifull praktisk erfaring i våre spennende prosjekter. Du vil også være del av et internasjonalt innovasjonsteam der du får mulighet til å styrke samarbeidsegenskapene dine – og styrke oss i måten vi arbeider med bærekraftig byutvikling. For å sikre at din personlige og profesjonelle utvikling blir maksimert, får du også tildelt en personlig mentor som vil hjelpe og guide deg gjennom sommeren.


Her er COWI Try-stillingene for 2019 (søknadsfristen utgikk 03. mars):

 • Student Summer Job: Fire Safety, Oslo
 • Student Summer Job: HVAC and Energy, Oslo
 • Student Summer Job: Roads and Infrastructure, Trondheim
 • Student Summer Job: Environment, Oslo
 • Student Summer Job: Geotechnics, Oslo
 • Student Summer Job: Railways, Oslo
 • Student Summer Job: Electrical Engineering, Oslo
 • Student Summer Job: Building Technology and Structural Engineering, Oslo
 • Student Summer Job: Building Acoustics, Oslo
 • Student Summer Job: Water, Trondheim
 • Student Summer Job: Water, Stavanger
 • Student Summer Job: Water, Oslo
 • Student Summer Job: Water, Fredrikstad
 • Student Summer Job: Water, Bergen
 • Student Summer Job: Bridges, Oslo
 • Student Summer Job: Bridges, Trondheim
 • Student Summer Job: Building Physics, Trondheim 
 • Student Summer Job: Building Technology and Structural Engineering, Trondheim
 • Student Summer Job: Electrical Engineering, Trondheim
 • Student Summer Job: Project Management, Oslo
 • Student Summer Job: Bridges, Bergen
 • Student Summer Job: Roads and infrastructure, Bergen
 • Student Summer Job: HVAC and Energy, Trondheim

FAKTA OM COW TRY

 • COWI Try er sommerjobbprogrammet vårt for studenter. I Norge går programmet fra juni til medio august.
 • Programmet er betalt.
 • Programmet innledes med en kick-off hvor du får møte representanter fra COWIs toppledelse, fageksperter, teammedlemmene dine samt de andre COWI Try-deltakerne.
 • Du får tildelt en mentor som skal bistå deg i oppgaver og besvare spørsmålene dine.
 • COWI Try er en solid inngangsport for en fremtidig karriere i COWI.

INNOVASJONSPROSJEKTET I COWI TRY

Når du ikke høster praktisk erfaring fra noen av våre pågående prosjekter, vil du delta i COWI Try's globale innovasjonsteam. Sammen med innovasjonsteamet vil du jobbe tverrfaglig og på tvers av landegrenser for å utvikle nye løsninger for noen av våre prestisjeprosjekter.

I 2018 utviklet COWI Try-studentene våre innovative løsninger og konsepter for Sollihøgda Plussby – et prosjekt med visjoner om å bli Europas første plussby. Lær mer om fjorårets studenters tanker i blogginnleggene nedenfor.

"COWI Try gir oss en unik mulighet til å ta del i verdens fremste kompetanseområder innen smart og grønn teknologi. Som mastergrad-student i Energi og Miljø i bygg på OsloMet har jeg fått en god innsikt i hva som er innovativt innenfor min retning. Men, det aller beste med COWI Try er at jeg også lærer hvor de andre fagområdene peiler seg mot i fremtiden"
Oda Kristine Grifftun 25, Oslo Studerer energi og miljø i bygg på OsloMet