Kunnskapen bak gode bomiljø

Kristina Hjohlman Reed
Landskapsarkitekt

Ny infrastruktur påvirker nærmiljø og lokalbefolkningen. Hvis for eksempel en ny vei blir lagt gjennom et tettsted, kan den splitte en bygd i to, slik at boliger, skoler og butikker blir liggende på hver sin side av veien.

Dette kan ha veldig negative konsekvenser for et levende by- og bygdeliv. Det kan også gå utover barnas lekevaner og skolevei. Derfor er dette ting vi må planlegge veldig nøye for når vi bygger ut ny infrastruktur.

Alle har rett til å si og mene noe om utviklingen på stedet man bor.
KRISTINA HJOHLMAN REED LANDSKAPSARKITEKT

Mye av dette kan løses gjennom god medvirkning. Vi har nylig startet en egen faggruppe for medvirkning i COWI. Målet er å samle kompetansen og kjempe for å få medvirkningen inn enda tidligere i prosjekter.

Medvirkning er bindeleddet mellom prosjektet og de som blir påvirket av det. Alle har rett til å mene og si noe om utviklingen på stedet man bor: Innbyggere, grunneiere, foreninger, interesseorganisasjoner og politikere. Det er faktisk nedfelt i Plan- og bygningsloven.

I en høringsperiode kan alle si hva de mener om et prosjekt. Men vi må også nå ut til folk som ikke sender inn innspill. Barn- og unge er ett eksempel. Det kan også være eldre som ikke er så digitale, eller innvandrere som kanskje ikke kjenner de norske systemene så godt.

Så i teorien har alle en rett til å gi sine innspill, men kanskje trenger noen grupper litt hjelp til å finne ut hvordan. Det er her sånne som meg kommer inn i bildet. I en medvirkningsprosess skal jeg hjelpe ulike grupper med å få frem deres meninger rundt en lokal endring.

Medvirkning har blitt mer og mer aktuelt. Det er en voksende forståelse av hvor viktig det er. Vi skal ikke så langt tilbake i tid før det først og fremst ble avholdt en høringsrunde og man presenterte den ferdige planen på et informasjonsmøte. Dette kan vi kalle en passiv form for medvirkning. Det er ikke sikkert det hadde blitt godtatt i dag. Mange kommuner og aktører stiller nå strengere krav til mer aktiv medvirkning.

Jeg synes det føles meningsfullt å være en stemme for de som skal bruke et prosjekt.

Det er også mer meningsfullt å jobbe på et prosjekt når jeg forstår hvem det bygges for, og hvorfor.

I tillegg er selve medvirkningen spennende: Jeg får høre mennesker jeg ikke møter til vanlig fortelle sine historier og jeg må prøve å finne de riktige øvelsene for at ulike målgrupper skal åpne seg opp og si sin mening. De kan ha helt andre tanker enn det vi i prosjektet har tenkt fra før. Det er alltid kjekt å jobbe videre med prosjekter etter medvirkning. Det føles mer som et samarbeid, og det gir en ny giv til prosjektene.