Kanalby med 1310 boliger i Københavns sørlige havn

Arkitektur Løsninger

Vannet er det avgjørende elementet i kanalbyen som ligger på Sluseholmens gamle industri- og havnearealer. Området består av åtte boligøyer, hvor større og mindre byhus står skulder ved skulder og danner sammenhengende kvadraturer. Atmosfæren veksler mellom intime kanalmiljøer og områder preget av stor skala og åpent utsyn til havneområdene omkring. Husene ligger mange steder helt ut til kanalen, og bruer, brygger og vanntrapper gir mulighet til å komme tett på vannoverflaten og dyppe tærne i vannet.

Arkitema er sammen med den hollandske arkitekten Sjoerd Soeters ansvarlig for den overordnede planleggingen. Dessuten har Arkitema utviklet råhusene og de overordnede spillereglene for proporsjoner, materialer og farger. Disse spillereglene har vært utgangspunktet for de mange arkitektene som har utformet fasadene. De enkelte husene fremstår – i likhet med københavnske borgerhus fra omkring 1900-tallet – svært forskjellige. Resultatet er levende kvadraturer som er unike for dansk boligbygging.

INFO OM PROJEKTET

HVOR:
Danmark

KUNDE:
København havn, København kommune, JM Danmark A/S, Sjælsø Gruppen A/S, Nordicom Arkitekter

NÅR:
2005-2008

ARKITEMAS TJENESTER:
Arkitema har stått for utvikling, lokalplanarbeid samt arkitekt- og landskapsarkitektrådgivning på prosjektet.

Ta kontakt

Jørgen Bach
Arkitekt MAA, Partner
Forretningsudviklingsdir

Tel: +45 4081 7011

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN