Renovering av boligområdet Rosenhøj og etablering av en samlet bydel

Arkitektur Løsninger

I den sørlige delen av Aarhus ønsket man å renovere og nytenke den tidligere forstaden Rosenhøj. Det ble derfor utformet en helhetsplan for området. Den overordnede visjonen for helhetsplanen var å skape én samlet bydel. De tre boligområdene Rosenhøj, Kjærslund og Søndervang skulle henge sammen både fysisk, funksjonelt og mentalt – som en samlet bydel. Rosenhøj besto av 27 boligblokker i betong fra 1970-årene. Den nye planen bryter området ned i 11 mindre nabolag, hvor boligblokkene henvender seg til hverandre to og to, skjærer gjennom området med gjennomgående veier og etablerer to bydelstorg. For å understreke mangfoldet utføres boligblokkene i tre forskjellige materialer, som likevel møtes i hagerommene.

Den grønne sonen er områdets store samlende landskapsrom. Her er aktive leke- og læringsrom og rolige oppholdssteder. Langs hele stien etableres grøfter og forsenkninger. Dit ledes takvann og overvann.

Nytt Rosenhøj vant Renoverprisens jubileumspris 2017.

INFO OM PROJEKTET

HVOR:
Danmark

KUNDE:
Boligselskapet Århus Omegn, Viby andelsboligforening og Aarhus kommune

NÅR:
2010-2017

ARKITEMAS TJENESTER:
Arkitema er arkitekt- og landskapsarkitektrådgivere på prosjektet, og vi har utført en stor grad av medvirkningsprosesser og workshops i forbindelse med programmering. Dessuten har vi medvirket i prosessen i forbindelse med flytting av 120 familier.

Ta kontakt

Heidi Hjort Thuesen
Arkitekt MAA, Partner
Segmentchef Urban

Tel: +45 6120 7015

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN