Studentboliger til 700 studenter i høyhus på Nørrebro

Arkitektur Løsninger

København mangler studentboliger, og boligpresset stiger når det i tiden fremover kommer enda flere studenter i København. Nordbro-tårnet og de tilhørende sju punkthusene inneholder 700 gode boliger til studenter og gjesteforskere samt dagligvarebutikk, mindre næringslokaler og kafé i København N.

Bebyggelsen har en sammenhengende base i første etasje, som består av innganger til boligene, parkering, samt butikklokaler med atkomst fra Borgmestervangen. Hvert av punkthusene rommer 11 studentboliger i hver etasje. Noen steder har leiligheter gitt plass til felles takterrasser. Fellesarealer og felleshus med lesesal er plassert strategisk i bebyggelsen, slik at det sosiale livet fremmes. Fra 2. etasje er det adgang til den store felles bakgårdshagen.

Tårnet er blitt en del av Københavns karakteristiske skyline. Det er en identitetsskapende markør for studentboligområdet og omgivelsene ved Mimersparken og Nørrebro Stasjon, og i 30. etasje ligger Københavns høyeste utsiktsplattform med offentlig adgang.

INFO OM PROJEKTET

HVOR:
Danmark

KUNDE:
Danica Pension

NÅR:
2014-2019

ARKITEMAS TJENESTER:
Arkitema har bidratt med arkitekt- og landskapsarkitektrådgivning på prosjektet og utført omfattende brukerinvolvering/medvirkning.

Ta kontakt

Dorthe Keis
Arkitekt MAA, Partner

Tel: +45 4018 5068

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN