Kultursenter vil sette nye standarder innenfor bærekraft og trafikkplanlegging

Kultur- og utdanningsbygg Løsninger
Byutviklingsprosjektet BLOX skal gjøre Bryghusgrunden til et av de mest attraktive stedene i København med sin beliggenhet ned mot havneløpet på Christians Brygge mellom Langebro og Det Kongelige Bibliotek.

Det vil huse Dansk Arkitektur Center, kontorlokaler, luksusboliger og restauranter. Utendørsarealene vil blant annet bli innrettet med lekeplasser og steder der man kan nyte havneliv og solen – når det danske været tillater det.

BLOX vil sette nye standarder innenfor arkitektur, bærekraft og by- og trafikkplanlegging, og det er ikke uten utfordringer. Grunnen er plassert midt i det historiske bymiljøet med fredede bygninger og er omgitt av både havn og en hovedvei med over 20 000 biler i døgnet.

En av ambisjonene er at BLOX skal styrke forbindelsen mellom byen og havnen.
I den sammenheng har COWI bidratt med hovedprosjekt for alle ingeniørfag samt lokalkunnskap og ekspertise innenfor trafikk, miljø, brann, støy og vibrasjoner, risikoanalyse og bærekraft.

Info om projektet

Lokation:
Danmark

Kunde:
ARUP

Projektperiode:
2006-2018

COWI tjenester:

  • Hovedprosjektering
  • Trafikk
  • Miljø
  • Brannsikring
  • Støy og vibrasjoner
  • Risikoanalyse og bærekraft
  • Geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske forstudier
  • Miljøkonsekvensanalyse

 

Ta kontakt

Kim Bundgaard
Project Director
Buildings, East, Denmark

Tel: +45 56402629

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN