Brannsikkerhet

Illustrasjon: Fra brann- og rømningssimulering for underjordisk byggverk som del av verifikasjon av brannsikkerheten (FDS+Pathfinder).

COWI huser et av landets ledende miljø innen brannrådgiving. I Norge har vi brannfaglige eksperter ved våre kontor i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Haugesund, Fredrikstad og Oslo.

Tett samarbeid med våre brannkollegaer i Sverige, Danmark og Dubai er en viktig årsak til at vi klarer å opprettholde et høyt faglig nivå gjennom branntekniske utfordringer og kompetanseutvikling. 

Brannavdelingen i COWI er også fremst innen utvikling og integrering av brannkrav i BIM.

Noen av våre kunder:

 • Totalentreprenører
 • Kommuner
 • Arkitekter
 • Statlige/offentlige organisasjoner
 • Byggherrer
 • Private
 • Forsikring

COWIs tjenester:

Våre tjenester består blant annet av

 • Prosjektering av brannkonsept (PRO)
 • Uavhengig kontroll av brannkonsept (KPR)
 • Uavhengig kontroll av utførelse (KUT)
 • Tilstandsanalyser
 • Branndokumentasjon, kurs, øvelser
 • Spesialistutredninger, risikoanalyser
 • Bistand i forskriftsarbeid og veiledninger
 • Bistand til produktutvikling, standardisering og testing

I tillegg har vi spesialistkompetanse på brann innen områder som:

 • Sykehus, flyplasser, teater og operaer
 • Inert luft
 • Tunnelsikkerhet
 • Industri
 • Brannsikring av vernet trehusbebyggelse
 • Museer og kulturminner
 • Kraftstasjoner og kontrollrom


Ta kontakt

John Utstrand
Faglig leder
Brannsikkerhet, Norway

Tel: +47 907 58 192