BRANNSIKRING AV NORSKE STAVKIRKER

Riksantikvaren har lenge satset tungt på brannsikring av norske stavkirker, som det kun er 28 igjen av. De ønsket en langsiktig samarbeidspartner som kunne sørge for oppfølging av brannsikring og sikringsanlegg i samtlige stavkirker.

Etter en anbudsrunde valgte Riksantikvaren å fornye rammeavtalen med COWI, som skal ha ansvar for brannsikkerheten i kirkene i inntil åtte år.

COWI stiller med et tverrfaglig team bestående av eksperter innen prosjektledelse, brannsikkerhetsstrategi, alarm- og el-anlegg og brannslokking. Oppdraget involverer en årlig tilstandsvurdering, lokal drift og vedlikehold, planlegging av sikkerhetstiltak, opplæring, døgnåpen vakttelefon og oppfølging ved hendelser.

Kirkene er blant annet diskrét utstyrt med slokkeanlegg og brannalarmer. Alle bygningene er fredede kulturminner. Derfor skal sikringstiltak være minst mulig synlige, samtidig som optimal brannforebygging har høy prioritet.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Norge

NÅR:
2019 – 2027

KUNDE:
Riksantikvaren

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektledelse
  • Brannsikring
  • Brannsikkerhet
  • Tilstandsvurdering
  • Sikringsanlegg
  • Slokkeanlegg

Ta kontakt

Bjørn Harald Tømmerbakk
Marketing manager for SafetyWeb
Buildings Oslo, Norway

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN