campus Albano i Stockholm

Albano-området i Kungliga nationalstadsparken i distriktet Norra Djurgården i Stockholm skal spille en viktig rolle i byens utvikling som kunnskapsregion. Målsettingen er å skape et attraktivt utdannings- og forskningsmiljø som utgjør et nav i forbindelsen mellom KTH og Stockholms universitet.

I Albano skal det bygges totalt 150 000 kvadratmeter med universitets- og høgskolelokaler, hvorav 50 000 kvadratmeter er forbeholdt student- og forskerboliger.

Bygningene skal integreres i det omkringliggende parkmiljøet med grønne tak og store grønne terrasser.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Stockholm, Sverige

NÅR:
2016–2019

KUNDE:
Akademiska Hus

COWIS TJENESTER:

  • Utforming av prosjektoversikt for konstruksjonsarbeid
  • Detaljprosjektering og planlegging av fundamenter og kjellere
  • Geoteknikk

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN