Kampflybase med beredskap i nordområdene

Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret 

Kampflybasen på Evenes i Nordland skal utvikles til å håndtere QRA-oppdrag (Quick Reaction Alert) og bli en base for nye kampfly, F-35 og hovedbase for maritime patruljefly, P-8A. Evenes vil være beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene, og skal håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser.

COWI har en rammeavtale for rådgivnings- og prosjekteringstjenester for Forsvarsbygg kampflybase. Basen vil få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner med inntil 15 fly samtidig, og det skal bygges tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur. Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35 så snart F-35 overtar denne rollen fra F-16, foreløpig beregnet til 2021-2022.

Nordic, COWI og Rambøll utgjør prosjekteingsteamet NCR og omfatter alle prosjekteringstjenester inkl. prosjekteringsgruppeledelse.

 

Mer om prosjektet

Hvor:

Evenes, Norge

Når:

2016 - 2023

Kunde:

Forsvarsbygg

Våre tjenester:
 • Objektleder
 • Landskapsarkitektur
 • Samfunnsøkonomi
 • Byggteknikk
 • VVS
 • Elektro
 • Sikkerhet
 • Akustikk
 • Brannsikring
 • Geoteknikk
 • Vann og avløp
 • Byggøkonomi
 • IKT
 • HMS/ ytre miljø
 • Automatikk/ SD/ ITB
 • Samfunn
 • Trafikk
 • Logistikk
 • Bygningsfysikk
 • Energi

Ta kontakt

Kirsti Engebretsen Larssen
Senior Market Director
Management, Norway

Tel: +47 92232122

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN