Nygaardsplassen

Bygninger Løsninger

Nygaardsplassen er sentralt plassert i Fredrikstad sentrum og har i mange år fremstått som en plass uten aktivitet. Eiendoms- og byutviklingsfirmaet Cityplan arbeider under mottoet "vi bygger byliv" og ønsket å transformere området til en møteplass for mennesker i alle aldre. Plassen er planlagt med nisjebutikker, boliger, serveringssteder, naturlige oppholdssoner og med arkitektoniske elementer og detaljer som inviterer til variert bruk. Visjonen er inspirert av bylivet i byer sør i Europa, trange gater som åpner opp for sjarmerende plasser og torg.

Samspill mellom nye og eksisterende teglsteinsfasader og fargenyanser i steinbelegg var viktig i prosjekteringen. Det er tilrettelagt for ulik bruk av torget til arrangementer og byliv. Utearealet er anlagt over eksisterende parkeringskjeller som ligger høyt i terrenget og påvirket kompleksiteten i bygningsarbeid og overvannshåndtering. Et amfi er anlagt for å skape frodig beplantning over parkeringskjeller, variasjon i sitteplasser til hverdagsbruk og for arrangementer. Kontrasten mellom den smale passasjen og den åpne plassen forsterker opplevelsen av uterommet.

Prosjektet vant Cityprisen i 2020 og Arnstein Arneberg prisen i 2020.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Norge

PROJEKTPERIODE:
Januar 2018-Desember 2019

KUNDE:
1. Cityplan ved Cecilia Brynhildsen og Sander Grundtvig
2. AF-gruppen innunder totalentreprise

COWIs tjenester:

  • COWI AS
  • RIB
  • RIBFy
  • VA
  • RiAku
  • LARK
  • Andre viktige bidragsytere vi har hatt godt samarbeid med i prosjektet: MAD Arkitekter og Beer Sten

Ta kontakt

Elisabeth Helland
Landskapsarkitekt
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 470 11 647

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN