Opera- og kulturhus i Kristiansund

Illustrasjon: C.F. Møller

Det nye bygget, med bruttoareal på 10 000 m², skal gi plass til Nordmøre museum, Operaen i Kristiansund, Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole. Arkitektkonkurransen ble vunnet av C.F. Møller i samarbeid med COWI. Dette teamet utviklet prosjektet fra konkurransefase via skisseprosjekt, forprosjekt og revidert forprosjekt frem til utlysning som totalentreprise med samspill. Vårt arbeid omfattet også reguleringsprosessen.

Bygget vil romme komplette fasiliteter for operaproduksjoner, inkludert hovedsal med plass til inntil 600 tilhørere, prøvesaler, studioer, verksteder og andre støttearealer. I tillegg vil det inneholde ballettsenter, kulturskole, blackbox, øvings- og fremføringsrom for det frivillige kulturlivet, bibliotek samt kunstmuseum.

Vi har gjennom alle prosjektets faser hatt en sentral rolle i å bistå arkitekt og byggherre med gjennomføring av brukeranalyser, vurdering av sambrukspotensiale og utvikling av planløsninger som sikrer god logistikk og rasjonelle bygningstekniske løsninger.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Kristiansund

NÅR:
2010-2021

KUNDE:
C.F. Møller / Kristiansund kommune

COWIS TJENESTER:

  • Komplett tverrfaglig rådgivningsgruppe for prosjektering, med ansvaret for alle fag utenom arkitekt og landskapsarkitekt.
  • Arbeidet er utført i samarbeid AIX Arkitekter AB (teaterteknikk) og Gade & Mortensen akustik, som begge var engasjert som underrådgivere til COWI.

Ta kontakt

Bård Støfringsdal
Faglig leder akustikk
3201 Buildings Central North, Norway

Tel: +47 970 14 654

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN