Bærekraftig storbylegevakt til oslos befolkning

Illustrasjon: Nordic - office of Architecture

Storbylegevakten skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

Storbylegevakten skal bygges på området til Aker sykehus. Bygningsmassen får et bruttoareal på rundt 21.000 m² med tillegg på ca 5.000 m² for garasje og får ferdigstillelsesdato i 2023. 

Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig miljøprofil, og målet er å bygge Storbylegevakten på en måte som gir lavest mulig energibruk i hele levetiden til bygget. Det har derfor ambisjon om å BREEAM-sertifiseres til «Excellent», samt vurderes bygget som plusshus.
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Oslo, Norway

Når:

2017 - 2018

Kunde:

Oslo Kommune, Omsorgsbygg

Våre tjenester:

 • Byggeteknikk
 • VVS
 • Energi
 • Brannsikring
 • Akustikk
 • Energi
 • Geoteknikk
 • Sikkerhet
 • ITB
 • Veg
 • Trafikk
 • Landskapsarkitektur
 • Ytre miljø
 • Vann og avløp
 • BREEAM
 • BIM
 • Plankonsulent
 • KU og skisse- og forprosjekt sammen med Nordic – Office of Architecture. 

Ta kontakt

Morten Bø
Chief Project Manager
Buildings, Norway

Tel: +47 90202307

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN