Rehabilitering av Nationaltheatret

Foto: Andrew Shiva

Nationaltheatret, ett av Oslos mest ikoniske kulturbygg, skal settes i stand og moderniseres til dagens krav.

COWI er ansvarlig for den akustiske prosjekteringen, i samarbeid med Kahle Acoustics. Arbeidet omfatter kartlegging av alle relevante akustiske forhold og utarbeidelse av forslag til konkrete forbedringer, med vekt på forbedring av taletydeligheten i hovedsalen.

Alle tekniske anlegg skal byttes ut i forbindelse med rehabiliteringen. COWI har ansvaret for prosjektering av produksjonsteknisk infrastruktur for lyd og bilde, samt lyd- og bildeanlegg. Dette utføres i samarbeid med AIX Arkitekter, som har ansvaret for sceneteknikk og teaterteknisk lysutrustning.

Vi har også en sentral rolle i forbindelse med behovsanalyse og brukerprosesser i tett dialog med teateret. Sentralt her er tilrettelegging av tekniske løsninger for den forventede fremtidige utviklingen av scenekunsten, i et bygg som først åpnes om flere år.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Oslo, Norge

NÅR:
2019-

KUNDE:
Statsbygg

COWIS TJENESTER:

  • Akustikk
  • Lyd- og bildeanlegg.

Ta kontakt

Bård Støfringsdal
Faglig leder akustikk
3201 Buildings Central North, Norway

Tel: +47 970 14 654

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN