Stor miljøbevissthet når Landstinget i Värmland bygger ut sentralsykehuset i Karlstad

Bilde: Skanska

Sykehus og helsebygg Løsninger

Nybygg av sentralsykehuset i Karlstad på oppdrag fra Landstinget i Värmland. Oppdargsgiver stilte krav at foreskrevne materialer skulle verifiseres og vurderes av miljøklassifiseringssystemet Sunda Hus. Alle materialer som var dårligere enn klasse B, måtte vurderes særskilt av landstinget.

En utfordring var å oppnå prosjektets målsetting for spesifikt energiforbruk for bygningen, maks. 100 kWh/m2 per år. Med tanke på energiforbruket som trengs for de nødvendige tekniske installasjonene og energitapet gjennom de store vindusflatene, var det et krav at energitapet gjennom klimaskallet ble minimert optimalt.

COWI er ansvarlig for prosjekteringsledelse, byggekonstruksjon og fuktsakkyndig. Ytterligere et mål i prosjektet var å skape et «Helbredende hus», det vil si at også innemiljøet skal være helbredende for pasienten. COWI bidro med rådgivning for å gjøre dette mulig.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Karlstad, Sverige

NÅR:
2008-2014

KUNDE:
Landstinget i Värmland

COWIS TJENESTER:

  • Prosjekteringsledelse
  • Byggekonstruksjon

 


Ta kontakt

Christian Appelgren
Chief Project Manager
Buildings, Sweden

Tel: +46 108501332

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN