Et nytt og bærekraftig felles akuttsykehus

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Prosjektet «Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal» (SNR) omfatter nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal lokalisert på Hjelset i Molde kommune og poliklinisk senter/ DMS lokalisert i Kristiansund kommune.

Nytt sykehus får integrert somatikk- og psykiatriavdeling og innehar funksjoner som bl.a. poliklinikk og dagbehandling, laboratorier, billeddiagnostikk, operasjon, akuttmottak, intensivbehandling og fødestuer. Ca. 54.000 m² på Hjelset og ca. 5.000 m² i Kristiansund.

COWI har deltatt i mulighetsstudiet med utarbeidelse av overordnet teknisk program, utarbeidet dokumentasjon i tilknytting til skisseprosjektet og forprosjekt, og bistått oppdragsgiver i konseptfasen. 

Prosjektet blir gjennomført som et BIM-prosjekt. Prosjektet har også høye miljøambisjoner, og et mål om å realiseres som passivhus-prosjekt.
COWI har ansvaret for alle rådgivende ingeniørfag, og er med i fasene skisse-, for- og anbudsprosjekt. Byggingen av det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) starter i 2018 og er planlagt ferdig i 2021. 
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Hjelset og Kristiansund, Norge

Når:

2015 - 2023

Kunde:

Helse Møre og Romsdal HF

Våre tjenester:
 • Byggeteknikk
 • Elektro
 • VVS
 • Brannsikring
 • Akustikk
 • Miljø
 • Energi
 • Bygningsfysikk
 • FDVU (Forvaltning, drift og vedlikehold)
 • Veg
 • Vann og avløp

Ta kontakt

Petter Måløy
Vice President
Buildings, Norway

Tel: +47 93406354

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN