Et nytt og bærekraftig felles akuttsykehus

Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Arkitema og Ratio

Prosjektet «Sjukehuset Nordmøre og Romsdal» (SNR) omfatter nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal lokalisert på Hjelset i Molde kommune og et godt tilbud med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi lokalisert til eksisterende sykehusbygg i Kristiansund kommune.

Nytt sykehus får integrert somatikk- og psykiatriavdeling og innehar funksjoner som bl.a. poliklinikk og dagbehandling, laboratorier, billeddiagnostikk, operasjon, akuttmottak, intensivbehandling og fødestuer. Ca. 60.000 m² på Hjelset og ca. 5.500 m² i Kristiansund.

COWI har deltatt i mulighetsstudiet med utarbeidelse av overordnet teknisk program, utarbeidet dokumentasjon i tilknytting til skisseprosjektet og forprosjekt, bistått oppdragsgiver i konseptfasen og jobber nå med detaljprosjektering.

VDC og samtidig prosjektering i BIM står sentralt i gjennomføringen av detaljprosjekteringen. Prosjektet har også høye miljøambisjoner, som blant annet innebærer å innfri kravene til passivhus og minimum energikarakter A.

COWI har ansvaret for alle rådgivende ingeniørfag i detaljprosjekteringen av somatikkbygget, samt premissgivende fag, byggteknikk, automasjon og elektronisk sikring for psykiatribygget. Byggingen av nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) startet i juni 2021 og skal stå klart til bruk i 2025. 

Mer om prosjektet

Hvor:

Hjelset og Kristiansund, Norge

Når:

2015 - 2025

Kunde:

Helse Møre og Romsdal HF og Sykehusbygg

Våre tjenester: 

 • Prosjekteringsledelse
  Byggeteknikk
 • Elektro
 • VVS
 • Brannsikring
 • Akustikk
 • Miljø
 • Energi
 • Bygningsfysikk
 • FDVU (Forvaltning, drift og vedlikehold)
 • Veg
 • Vann og avløp
 • RITB
 • Geoteknikk
 • Økologi

Ta kontakt

Petter Måløy
Vice President
Buildings, Norway

Tel: +47 93406354

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN