Digitalt og industrialisert sykehus i verdensklasse

Foto: Nordic - Office of Architecture

Da det ble gjort klart at et nytt Stavanger Universitetssykehus skulle bygges, ble svaret digitalt og industrialisert. Skisseprosjektet innebar utredning av konsepter for alle tomtealternativene og beregning av entreprisekostnader for byggetrinn 1 og 2. Tomtevalget falt på Ullandhaug, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger. 

Oppdragsgiver Helse Stavanger HF står ovenfor en utbygging av Stavanger Universitetssykehus som skal ivareta svært ambisiøse strategiske målsetninger, samt behovet for å sikre behandlingskapasitet for en befolkning i vekst. Samtidig skal arealbruken optimaliseres og personsikkerheten ivaretas. 

Prosjektet blir gjennomført som et BIM-prosjekt, med betydelige nyskapinger innen industrialisert byggeprosess og digital samhandling. Sykehuset planlegges å bygge mest mulig industrialisert, med prefabrikkerte elementer som monteres på byggeplassen. Prosjektet har også skapt store digitale nyvinninger for å lykkes med å dra industrialisering inn i selve BIM-modellen. Målet er at byggherren mottar en funksjonell digital tvilling av bygget, som skal benyttes aktivt i driftsfasen. Det digitale nybrottsarbeidet skal gi besparelser i form av tid og kostnader for prosjektet og for den videre driften av bygget. 

COWI er ansvarlig for alle rådgivende ingeniørfag for det fullt utbygde sykehuset. Sykehuset rommer somatikk og psykiatri, og innehar blant annet funksjoner som akuttmottak, poliklinikker, laboratorier, billeddiagnostikk, operasjon, intensivbehandling og fødestuer.

Sykehuset skal være i drift fra 2023.
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Stavanger, Norge

Når:

2015 - 2023

Kunde:

Helse Stavanger HF

Våre tjenester:

Alle rådgivende ingeniørfag, bl.a:

  • Byggeteknikk
  • Elektro- og VVS-tekniske anlegg
  • Brannsikring
  • Akustikk
  • Energi og miljø
  • Vei, vann- og avløpsanlegg utvendig

Ta kontakt

Alvin Wehn
Project leader
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 95989128

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN