Fremtidens sykehus

Bilde: Arkitektgruppen

Sykehuset Østfold Kalnes er et sykehus for fremtiden hvor design og planløsning fremmer pasientens rekonvalesens og velferd.

Det 85 000 m² store sykehuset inneholder svært komplekse tekniske anlegg og installasjoner og har blitt utformet for å sikre optimal logistikk og fleksibilitet.

Logistikkanalysen beskrev potensielle flaskehalser i de opprinnelige designforslagene, og en ny konstruksjon ble tegnet for å gi en smidigere vareflyt og mer hensiktsmessig dimensjonering av logistiske og tekniske anlegg.

I 2014 ble prosjektet tildelt prisen for beste bruk av BIM av buildingSmart International og har fungert som eksempel på beste praksis for mange andre sykehusprosjekter.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Norge

NÅR:
2010–2015

KUNDE:
Helse Sør-Øst RHF, Norge

COWIS TJENESTER:

  • Forprosjekt, kontrahering, anbudsprosjekter og BIM for alle ingeniørfag.
  • Rådgivning i alle disipliner, herunder prosjektledelse, logistikk, utførelse, geoteknikk, VVS, energi, miljø, brannrådgivning, akustikk, ventilasjon, elektro. IKT og IT, landskapsarkitektur

Ta kontakt

Alvin Wehn
Project leader
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 95989128

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN