stadion med store ringvirkninger for lokalmiljøet

En fotballstadion med kapasitet på 17.233 tilskuere, og en videregående skole med 500 elever og toppidrettslinje: Vålerenga kultur- og idrettspark er et stort og komplekst byggeprosjekt, som gir store ringvirkninger for nærområdet. I tillegg bygges det i tilknytning til stadionanlegget barnehage, parkeringsanlegg, næringslokaler, treningsstudio, butikk, fotballpub, flerbrukshall og et offentlig torg.

Resultatet er ikke et stadion med en skole, ei heller en skole med et stadion. Dette er et rasjonalt byggeri med stor grad av sambruk: Kantinen brukes både av klubben og skolen, og ved hjemmekamper omgjøres skolens arealer til VIP-områder med direkte utgang til tribunene.

Store deler av infrastrukturen har måttet bygges om på grunn av utfordrende og komplekse trafikale forhold i området. 

COWI har jobbet med prosjektering og rådgivning i utviklingen av Vålerenga kultur- og idrettspark gjennom samarbeidet med HENT AS.

 

Mer om prosjektet

Hvor:

Oslo, Norge

Når:

2015 - 2017

Kunde:

HENT AS

Våre leveranser:
 • Akustikk / Lydanlegg

 • Brann

 • Byggeteknikk

 • Bygningsfysikk

 • Geoteknikk Landskapsarkitektur

 • Overvannshåndtering

 • Stadionbelysning

 • Sykkelveg

 • Trafikkanalyse/ -plan

 • VA-teknikk

 • Veg

Ta kontakt

Kjell Arne Vedvik
Project manager
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 412 19 535

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN