Vesentlig reduksjon i klimagassutslipp

For å unngå dumping av avfall på åpne avfallsplasser vil 120 tonn per dag med kommunalt avfall bli fraktet til et tørke- og sorteringanlegg, som vil behandle avfallet og produsere foredlet avfallsbrensel.

Den lokale sementfabrikken Holcim Lafarge vil deretter bruke avfallet som erstatning for fossilt brensel i produksjonen av sement. På denne måten reduseres klimagassutslippene vesentlig, og avfallshåndteringen forbedres også enormt. Det gagner miljøet og ikke minst de mange menneskene som bor i nærheten av eller arbeider på avfallsplassene.

ESP3/DANIDA leverer mekanisk og elektrisk utstyr, herunder rivemaskiner, sikter, separatorer, transportbånd og biotørketeknologi. De nasjonale og lokale myndighetene bidrar med bygninger og byggearbeid.

Prosjektet er en del av COWIs rolle med å bistå den danske ambassaden i Jakarta i Indonesia med gjennomføringen av miljøvennlige og bærekraftige energipilotprosjekter i sentrale Java.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Cilacap i sentrale Java, Indonesia

NÅR:
2017–2018

KUNDE:
Danmarks ambassade i Jakarta / Utenlendingsdirektoratet / DANIDA

COWIS TJENESTER:

  • Konstruksjonsgjennomganger og tilleggsdesign
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter etter danske innkjøpsregler
  • Kontraktsutarbeidelse etter vilkårene i FIDICs Plant and Design-Build («Yellow book»)
  • Internasjonale anbud
  • FIDIC-ingeniør – overvåking og bistand til kunden ved kontrakthåndtering

Ta kontakt

Jan Skajaa
Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56406075

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN