Biomasseverk skal bringe Helsingør et skritt nærmere CO₂-nøytralitet

Foto: Dragør Luftfoto
Energi Løsninger

Helsingør kommune ønsker å være blant de kommunene i landet som har det laveste utslippet av klimagasser per innbygger, og har derfor satt seg fore å redusere utslippet av CO₂ til mindre enn ett tonn per innbygger senest i 2030 og å være CO₂-nøytral i 2050.

Som ledd i den planen bygger Forsyning Helsingør et nytt biomassefyrt kraftvarmeanlegg til varmeproduksjon på 61 MJ/s og strømproduksjon på 16 MW. Det nye kraftvarmeverket skal med omstillingen av produksjon fra naturgass til treflis være et fyrtårn for grønn og bærekraftig forsyning for Helsingør kommune.

Paludan Gottlieb Architects står for den arkitektoniske utformingen og Tredje Natur for utformingen av landskapet, mens COWI er prosjekteringsleder og ingeniørrådgiver på alle ingeniørdisipliner, herunder bygge- og anleggsoppgaver samt de kraftverkstekniske prosessene.

Bygge- og anleggsarbeidene spesialdesignes for å understøtte prosessanleggene optimalt, og COWI prosjekterer de tekniske prosessene som binder sammen hovedentreprisene: brenselhåndtering, kjelanlegg, røykgassrensing eller turbin. Her trekker prosjektet på COWIs kompetanse og erfaringer med å håndtere komplekse og teknisk tunge prosesser.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2015 - 2019

KUNDE:
Helsingør Kraftvarmeværk A/S

VÅRE LEVERANSER:

  • Prosjektering og rådgivning i forbindelse med kraftverksanlegg samt bygge- og anleggsdisipliner inkl. installasjoner
  • Prosjekteringsledelse
  • Brannrådgivning
  • Byggeledelse, fagtilsyn og prosjektoppfølging i utførelsesfasen

 

Ta kontakt

Ole Biede
Project Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56408748

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN