produserer Fjernvarme til nærområdet 

COWI prosjekterer et nytt returtreflis-forbrenningsanlegg med 10 MW kapasitet som skal produsere både prosessdamp til egne prosesser på Grødaland og fjernvarme som skal leveres til industrielle kunder i nærområdet. 

Fjernvarmemengden er konstant over året mens dampleveransen varierer, og kan til og med stanses midlertidig under normal drift. For at forbrenningsanlegget skal kunne håndtere variasjonene i varmeleveranse har vi utviklet et varmebalanserings- og akkumuleringssystem som sørger for at varmen ikke går tapt mens driftslasten på forbrenningsanlegget automatisk justeres etter etterspørselen. Dette fører til en høy energiutnyttelsesgrad og driftssikkerhet. 

I forbindelse med prosjektet Grødaland forbrenninganlegg har COWI også vurdert fosforgjenvinning fra asken fra samforbrenning av biorest fra biogassanlegget og returtrevirke.

I tillegg til design og konstruksjon bistår vi IVAR med innhenting av alle tillatelser, søknader om offentlig støtte og fullstendige lønnsomhetsberegninger.

Mer om prosjektet

Hvor:

Hå, Norge

Når:

2015 - pågående

Kunde:

IVAR IKS

Våre leveranser:
 • Prosess 
 • Maskin
 • Byggeteknikk
 • Elektro
 • VVS
 • Brannsikring
 • Geoteknikk
 • Ytre miljø
 • Vann, avløp og overvann
   

Ta kontakt

Alert Holtman
Project Director
Industry and Process, Norway

Tel: +47 92523266

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN