Nytt anlegg skal erstatte eksisterende halmkjel

Foto: Sävelundsverket värmeverk
Energi Løsninger

Med COWI som totalrådgiver etableres et nytt fjernvarmeanlegg på et eksisterende fjernvarmeverk som i forvegen består av et 10 MWth halmfyrt fjernvarmeanlegg samt tre naturgassfyrte spiss- og reservelastkjeler. Det nye skal erstatte den eksisterende halmkjelen, som er av eldre dato.

Den samlede utvidelsen vil blant annet bestå av et nytt halmlager, ny kjelbygning, ny skorstein, tankgård med ammoniakkvanntank til SNCR-anlegg, asketransportsystem, et nytt askelager samt en halmstøvsuger som sikrer enkel og arbeidsmiljøvennlig rengjøring i halmlager og oppriverrom.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2016 - 2018

KUNDE:
Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

VÅRE LEVERANSER:

  • Planlegging
  • Prosjektering
  • Anbud
  • Kontrahering
  • Oppfølging
  • Bygge- og sikkerhetsledelse

Ta kontakt

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN