CO₂-nøytralitet i ny bydel i Aarhus Ø

Fjernvarme og fjernkjøling Løsninger
Aarhus kommune vil være CO2-nøytral i 2030, og det betyr at produksjonen av elektrisitet og varme skal konverteres slik at det ikke lenger brukes fossile brensler som olje, kull og naturgass.

Aarhus Ø er et eksempel på hvordan man kan tenke nytt i fjernvarmeforsyningen når man både skal forholde seg til et økt press på fjernvarmenettet og et stigende ønske blant byens innbyggere om en bærekraftig byutvikling.

Prosjektet bidrar til den grønne visjonen ved å prøve potensialet til havvannsvarmepumper.
Det innebærer et nytt varmeforsyningsanlegg på Aarhus havn til en ny bydel, Aarhus Ø, bestående av havvannsvarmepumper og varmevekslere.

Det betyr at Aarhus Ø forsynes med fjernvarme utvunnet fra havvann hentet i Aarhus-bukten, hvor en elektrisk varmepumpe trekker varme ut av havvannet.

Dessuten inneholder bygningen et sentralt vakuumavfallssystem som suger avfall fra hele Aarhus Ø.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2015 - 2018

Kunde:

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

COWI tjenester:
 • Forprosjekt og konseptdesign
 • Myndighetsbehandling
 • Overordnet anleggsdesign
 • Søknad om utslippstillatelse, inkludert hydrauliske beregninger i havnebassenget og diverse fagdokumenter om miljøforhold ved varmepumpen
 • Detaljprosjektering av 900 mbygning i flere etasjer
 • Anbudsspesifikasjoner på funksjonsnivå for varmepumper og detaljprosjektering (herunder elektro) for veksleranlegg
 • Funksjonsbeskrivelse for implementering av styringen i den lokale understasjonen og det overordnede SRO-anlegget
 • Prosjektledelse
 • Sikkerhetsledelse
 • Prosjektoppfølging
 • Fagtilsyn
 • Idriftsetting og avlevering

Ta kontakt

Casper Lind Larsen
Chief Project Manager
District Heating, Denmark

Tel: +45 56406695

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN