Utnytter kystens havvindpotensial 

Bilde: Lene Wind

India har allerede lang erfaring med landvindmøller, med mer enn 20 gigawatt kapasitet installert, men har som del av sin klimainnsats besluttet at de vil utnytte potensialet for havvindenergi også.

Indias første vindmøllepark vil utnytte det store potensialet utenfor den langstrakte kysten av Gujarati for å produsere havvindenergi.

En rekke europeiske land med enorm kunnskap på dette området støtter initiativet.

Forberedelser for det første demonstrasjonsprosjektet på 1000 megawatt blir finansiert av EU-kommisjonen, og vindmølleparken forventes å stå ferdig i 2020.

India satser på å nå 5000 megawatt havvindenergi innen 2022.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Gujarat, Nordvest-India

NÅR:
2016–2020

KUNDE:
EU-kommisjonen

COWIS TJENESTER:

  • Finansiell modellering
  • Utforming av vindmøllepark
  • Prosjektering av elektriske anlegg
  • Fundamentprosjektering
  • Geofysiske og meteorologiske/oceanografiske studier
  • Opprettelse av kunnskapsbank om havvind

Ta kontakt

Sebastian Flores
Vice President Offshore Wind Markets
Wind Energy and Renewables Management, Germany

Tel: +45 56403897

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN