LNG-terminal reduserer karbondioksidutslipp ved Preems raffineri

Prosessindustri Løsninger

Preems raffineri i Lysekil er blant de mest moderne og mest miljø- og energieffektive i Europa. Det er også Skandinavias største anlegg med kapasitet til å raffinere 11,4 millioner tonn råolje per år.

For ytterligere å kunne forbedre raffineriet har en LNG-terminal blitt bygd i tilknytning til raffineriet for at naturgass skal kunne brukes som blant annet råvare i raffineriets prosesser. Naturgassen erstatter andre hydrokarboner med større miljøpåvirkning, og raffineriet har dermed redusert sine karbondioksidutslipp med 130 000 tonn per år. COWI gjennomførte en tverrfaglig prosjektering av det nye anlegget.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Lysekil

NÅR:
2012-2014

KUNDE:
Preem AB

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektledelse
  • Prosessdesign
  • Rørkonstruksjon
  • Byggekonstruksjon
  • Elektro og automasjon
  • Bygge- og monteringsledelse
  • Risiko og sikkerhet
  • Geoteknikk
  • Jord/VA-prosjektering

Ta kontakt

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN