kraftvarmeverk uten kull og olje

Bilde: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Industribygg Løsninger

I 2020 planlegger det kommunaleide energiselskapet Mälarenergi å være helt fritt for fossile brensler som kull og olje. Som et ledd i dette kommer Mälarenergi til å bygge en sjuende kraftvarmeblokk i Västerås. Kraftvarmeverket er Sveriges største, og det produseres energi både til strømnettet og fjernvarmenettet. Blokk 7 kommer til å bruke gjenvunnet tre som brensel, får en planlagt kapasitet på 150 MWh (termisk effekt) og skal stå for cirka 36 prosent av varmeproduksjonen. Når Blokk 7 tas i drift i 2020, kommer Mälarenergi til å bli uavhengig av fossilt brensel.

COWI har fått i oppdrag å prosjektere fundamenteringen for det nye kraftvarmeverket. Prosjektet er delt opp i flere delprosjekter, og alle disse inneholder omfattende plasstøpte betongkonstruksjoner. For å knytte sammen alle delprosjektene kreves et omfattende samordningsarbeid. Betongkonstruksjonene anskaffes som to utførelsesentrepriser.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Västerås

NÅR:
2017–2020

KUNDE:
Mälarenergi

COWIS TJENESTER:

  • Byggeteknikk, industri
  • Grunn- og VA-prosjektering
  • Geoteknikk
  • VVS-teknikk
  • Elektro- og automasjonsteknikk

Ta kontakt

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN