SOLCELLETEKNOLOGI SKAL LØSE KRAFTUNDERSKUDD I HAU GIANG-PROVINSEN

Energi Løsninger

Med opptil 2500 soltimer i Vietnams mest solrike regioner er effektiv solcelleteknologi avgjørende for å dekke det stigende elektrisitetsbehovet. Vietnam er et land i rask utvikling, men kraftmangel er et alvorlig problem. De pågående solcelleprosjektene er i samsvar med myndighetenes strategi og visjon for fornybar energi og vil redusere avhengigheten av kraft fra eksterne kraftverk. Hau Giang, sammen med andre provinser i Mekong Delta-regionen, vil være en del av denne bærekraftige utviklingen med blikket festet på miljø, økonomi og samfunn.

Halcom Vietnam Joint Stock Company valgte COWI til å forberede de omfattende anbudsdokumentene for solcelleanlegget på 35 MWp og de tilhørende opptransformatorene og kraftledningen på 110 kV. Anlegget skal ligge på 35 hektar med tidligere jordbruksareal i Hau Giang-provinsen i Sør-Vietnam.

Anlegget vil produsere ca. 50 000 MWh i året og spille en viktig rolle for å styrke tilbudssiden av energimarkedet i Vietnam.

Prosjektinfo

Hvor:
Hau Giang (Vietnam)

Når:
Mars 2020 – desember 2020

Kunde:
Halcom Vietnam Joint Stock Company

COWIs tjenester:

  • Gjennomgang av forprosjekteringen
  • Gjennomgang av status for anlegget og kompatibilitetstillatelsene
  • Forberedelse av anbudsdokumenter i samsvar med FIDIC EPC Silver Book
  • Gjennomføring av EPC-forhåndskvalifikasjonsprosessen
  • Støtte av interaksjon med EPC-anbudsgivere
  • Evaluering av det tekniske og økonomiske forslaget
  • Rådgivning om kontraktstildelingsprosessen

Ta kontakt

Carlos Garcia Suarez
Project and Marked Director Solar Energy
Wind Energy and Renewables, Denmark

Tel: +45 41760017

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN