Termisk energiforsyning til Nye SUS

Energi Løsninger

Ved valg av system for termisk energiforsyning til Nye Stavanger Universitetssykehus (Nye SUS) på Ullandhaug, ble flere alternative løsninger vurdert, bla. Varmepumpesystemer basert på sjøvann fra Hafrsfjord og energibrønner i fjell, samt fjernvarme og fjernkjøling fra ekstern leverandør.

På grunn av høye kostnader forbundet med etablering av infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling til Ullandhaug ble dette alternativet skrinlagt.

Valgt løsning for Nye SUS baseres på et kombinert kjøle- og varmepumpeanlegg der sentrale varmepumper sørger for leveranse av varme og kjøling til byggene på det nye sykehuset. Det benyttes kun naturlige kuldemedier i varmepumpeanleggene (ammoniakk og CO₂). Som tilleggsvarme og reserveløsning installeres kjeler fyrt med biogass.

Energibrønner i fjell tjener som varmekilde til varmepumpene om vinteren og som lager for dumping av overskuddsvarme fra kjøling om sommeren.

Helse Stavanger HF har høye ambisjoner knyttet til bærekraftige installasjoner og anlegg for det nye sykehuset, og valgt energiløsning representerer en kostnadseffektiv, miljøvennlig og energieffektiv energiforsyning til Nye SUS.

Nøkkeltall

Nøkkeltall for anlegget, referert til ferdig utbygd sykehus (220.000 m²):

  • Oppvarmingsbehov: 11,6 GWh/år
  • Kjølebehov: 8,8 GWh/år
  • El.fobruk: 3,7 GWh/år
  • Gassforbruk: 1,9 GWh/år

Medregnet kapitalkostnader og kostnader til drift og vedlikehold av anlegget, ble energiprisen i 2018 beregnet til ca. 60 øre/kWh, basert på en el.pris på 80 øre/kWh og gasspris på 130 øre/kWh.

MER OM prosjektet

HVOR:
Stavanger, Norge

NÅR:
2015–2023 (skisseperiode fra 2014)

COWIS TJENESTER:

  • Beregning av termisk energibehov til oppvarming og kjøling
  • Prosjektering av energiløsninger
  • Bistand i byggeperioden


Referanser
Stavanger Universitetssykehus, Norge

Ta kontakt

Magnus Svinndal Lorentsen
Head of Section
Buildings Central North, Norway

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN