Revisjon baner veg for sikker drift av kraftvarmeverk

Energi fra biomasse og avfall Løsninger

Amagerværket forsyner drøye 600 000 kunder med fjernvarme i København. Som ledd i verkets bærekraftige drift har COWI medvirket i en større revisjon av turbin- og generatoranlegget på Amagerværkets blokk 1.

Prosjektet startet i 2015 og omfattet blant annet en forstudie med mulige scenarier for en langsiktig strategi for turbin-, generator- og hjelpeanlegg som kan muliggjøre sikker drift frem til år 2040 på en økonomisk optimal måte. Anbudsprosessen og kontrahering foregikk i tett samarbeid med HOFOR i 2016, mens selve revisjonen ble gjennomført i 2017.

Formålet var å inspisere anlegget for eventuelle feil, herunder rengjøre komponenter for etterfølgende sprekkontroll, skifte ut slitedeler, reparere skader og rette opp komponenter til korrekte spillerom. Deretter ble det gjennomført en tilstandsvurdering av hele anlegget i samarbeid med turbinleverandøren. Dette er for å redusere risikoen for uforutsett driftstopp, som er svært dyrt for HOFOR.

Turbinanlegget er unikt og driftsformen forholdsvis spesiell, og prosjektet skal derfor også bidra med ny kunnskap om hvordan denne typen anlegg blir slitt, og hva man heretter bør gjør for å optimere vedlikeholdet.

 

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2015 - 2018

KUNDE:
HOFOR

VÅRE LEVERANSER:

  • Forstudie
  • Anbudsprosess
  • Kontrahering
  • Gjennomføring av turbin- og generatorrevisjon

Ta kontakt

Allan Enemark
Leading Specialist
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56408701

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN