Ny biobrenselfyrt kjel dekker fremtidig varmebehov på en mer miljøvennlig måte

Bilde: Sävelundsverket värmeverk 

Industribygg Løsninger

For å dekke det fremtidige varmebehovet på en mer miljøvennlig måte har Alingsås Energi bygd ut Sävelundsverket med enda en biobrenselfyrt kjel, og COWI har prosjektert kjelanlegget for det nye varmeverket.

Foruten den nye kjelen omfatter Sävelundsverket to fastbrenselkjeler, en olje-/biooljekjel og en deponigasskjel. Brenselet er faste biobrensler, først og fremst skogflis og rene trebrensler fra sagbruk og skogsindustri.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Alingsås

NÅR:
2016-2017

KUNDE:
Alingsås Energi

COWIS TJENESTER:

 • Byggekonstruksjon
 • Jord
 • Geo
 • Elektrisitet, eiendom
 • Elektrisitet, høyspenning
 • VVS
 • Brannsikring
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Base P
 • Kontrollansvarlig

Ta kontakt

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN