Varmepumper reduserer CO₂-utslipp med 2700 tonn årlig

Energi Løsninger

Danfoss arbeider målrettet med å redusere energiforbruket på selskapets fabrikker over hele verden. Som ledd i dette har selskapet inngått et tett samarbeid med COWI om å oppnå energibesparelser.

Varmepumper og produksjon av sentralvarme på grunnlag av overskuddsvarme har vært et særlig fokusområde i samarbeidet, siden Danfoss' fabrikker typisk har et stort varmebehov og store mengder overskuddsvarme.

Et konkret eksempel på samarbeidet er et varmegjenvinningsprosjekt hos Danfoss i Nordborg, hvor blant annet samproduksjon av kjølevann og sentralvarme på fire store varmepumper gir en årlig besparelse på 3,4 millioner kroner. Prosjektet reduserer gassforbruket med 1,2 millioner m<2471/> og CO₂-utslippet med 2700 tonn årlig.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2015 - 2016

KUNDE:
Danfoss

VÅRE LEVERANSER:

  • Kartlegging og analyse av varmegjenvinningspotensial
  • Utarbeiding av beslutningsgrunnlag
  • Prosjektering og utarbeiding av anbudsmateriale
  • Kontrahering
  • Fagtilsyn
  • Byggeledelse
  • Idriftsetting
  • Dokumentasjon av energibesparelse

 

Ta kontakt

Steffen Kræn Julsrud
Leading Project Manager
Industry and Data Centres, Denmark

Tel: +45 5640 6349

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN