Varmepumper skal forsyne cruiseterminaler

Foto: Gottlieb Paludan Architects
Fjernvarme og fjernkjøling Løsninger

For å sikre miljøvennlig og økonomisk fordelaktig varmeforsyning skal det etableres en 800 kW varmepumpesentral i Nordhavn i København. Anlegget skal forsyne de tre store cruiseterminalene og UNICEFs høylager med miljøvennlig varme basert på grunnvann og el.

Cruiseterminalene og UNICEFs høylager ligger langt fra det sentrale fjernvarmenettet i København og har derfor sitt eget lokale fjernvarmenett forsynt fra oljekjeler.
Disse oljekjelene erstattes av et nytt varmepumpeanlegg som trekker varmen ut av to nærliggende grunnvannsboringer og løfter fjernvarmetemperaturen til 80 °C.

Anlegget skal gi HOFOR driftserfaringer med varmepumper som på sikt skal inngå i et fleksibelt samspill med kraftmarkedet ved å anvende billig elektrisitet fra vedvarende energikilder til varmeproduksjon.

Dessuten inngår varmepumpeanlegget i EnergyLab Nordhavn-prosjektet som har til formål å demonstrere hvordan blant annet elektrisitet og varme kan integreres i et intelligent og fleksibelt energisystem.


MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Danmark

NÅR:
2017 - 2018

KUNDE:
HOFOR A/S

VÅRE LEVERANSER:

  • Detaljprosjektering
  • Anbud
  • Fagtilsyn med varmepumpeanlegg, varmelager, grunnvannsinntak og -utløp samt tilhørende varmepumpebygning

Ta kontakt

Niels Henrik Harbo
Technical Director
Industry, Denmark

Tel: +45 56402822

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN