Største slakteri i Russland

Utvikling av et nytt tre etasjes, 95 000 kvadratmeter stort svineslakteri og en 75 000 kvadratmeter stor pølsefabrikk på samme sted. Slakteriprosjektet omfattet innhegning, slakterlinje, oppskjæring, kjøling, biprodukthåndtering, pakking, kontor- og servicebygg for et personale på 2500.

Pølsefabrikkprosjektet gjaldt 15 forskjellige prosesslinjer med en samlet daglig produksjon på 390 tonn pølser og oppskårne produkter samt serviceområder for et personale på 1500. Dessuten omfattet begge prosjektene støtteinfrastruktur. 

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Russland

NÅR:
2015–2016

KUNDE:
Miratorg, Russland

COWIS TJENESTER:

  • Utvikling av hovedplan, konsept og anbudspakker (delvis) for prosessutstyr

Ta kontakt

Mogens Dahl Pallesen
Project Director
Industry, Denmark

Tel: +45 24696784

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN