Nytt Havneanlegg reduserer miljøbelastning

Bilde: Ida Wang

PetroPorts havneanlegg i Stenungsund håndterer import og eksport av forskjellige slags kjemiske produkter i både væske- og gassform.

Det nye havneanlegget har redusert belastningen på omkringliggende havner og miljøet.

Kontrakten for å prosjektere og bygge industrihavneanlegget, som inkluderer en 245 meter lang pir, involverte alle COWIs fagdisipliner.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Sverige

NÅR:
2007–2012

KUNDE:
PetroPort

COWIS TJENESTER:

  • EPCm
  • For- og sluttstudie
  • Ingeniørteknikk
  • Innkjøp
  • Byggeledelse
  • Prosjektledelse
  • Planlegging
  • Prosjektoppfølging

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN